Ga naar de inhoud

Aanpassingen vergoedingen vanaf 1 februari 2024 – digitale folder ‘Wie betaalt wat’

7 december 2023 · actueel

 

Aanpassing vergoedingen vanaf 1 februari 2024 – digitale folder ‘Wie betaalt wat’

Wanneer een bewoner bij Careander verblijft, worden de woonkosten en zorg, ondersteuning en behandeling gefinancierd door de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz dekt echter niet de kosten voor zaken die buiten de basisbehoeften vallen, zoals het wassen van kleding of een dagje uit. Hoewel Careander deze diensten kan regelen, zijn hier extra kosten aan verbonden. Persoonlijke uitgaven, zoals een kappersbezoek of een uitje, betaalt de bewoner zelf. Careander heeft de digitale folder “Wie betaalt wat” aangepast aan de wettelijke kaders. In de folder staat duidelijk vermeld wat de bewoner zelf moet betalen, welke kosten mogelijk vergoed kunnen worden door de zorgverzekeraar of gemeente en wat door Careander vergoed wordt.

Wettelijke kaders

Wie bepaalt wie er betaalt? De overheid bepaalt wie wat betaalt en heeft deze regels vastgelegd in de Wet langdurige zorg (Wlz). De digitale folder ‘Wie betaalt wat? is samengesteld aan de hand van de landelijke richtlijn – het Wlz-kompas van Zorginstituut Nederland – en geldt voor alle Wlz-cliënten in 24 uurszorg. Het Wlz-kompas kunt u raadplegen via de website www.zorginstituutnederland.nl.

De vertegenwoordigers van bewoners met een Wlz-indicatie ontvangen binnenkort de informatie. Aansluitend is de digitale folder dan ook te vinden op onze website www.careander.nl.

Bekijk hier de Wie betaalt wat 2024.