Ga naar de inhoud

Dagbehandeling

Heb je een kind (peuter of kleuter) met een ontwikkelingsachterstand? En is er méér nodig voor jouw kind om zich te ontwikkelen? Dan kan dagbehandeling verstandig zijn. Binnen de Schutse hebben de locaties Harderwijk, Nunspeet en Barneveld groepen voor verschillende leeftijden. Hier begeleiden en behandelen we kinderen. Ook krijgt je kind bij ons allerlei ontspannende of juist leerzame dagactiviteiten. Jouw kind is bij ons in deskundige handen.
 • Orthopedagogisch dagcentrum De Schutse
 • Diagnostiek, behandeling en begeleiding
 • Multidisciplinair team
Vraag advies aan consulent Judith
06 - 45 78 30 34
Voor wie?
 • Jonge kinderen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand en bijkomende problematiek. Zoals gedragsproblemen of kwetsbaarheid. Het is nog onduidelijk welke problematiek en ontwikkelmogelijkheden het kind heeft.
 • Kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Ze hebben een prikkelarme omgeving nodig om zich te ontwikkelen.
 • Kinderen en jongvolwassenen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Ze zijn vaak volledig afhankelijk van anderen. Ook zijn er vaak gezondheidsproblemen.
Observatie en diagnostiek

We observeren wat jouw kind kan en nodig heeft. Als dat nodig is stellen we een diagnose. Daar stemmen we ons programma op af. Dat doen we in goed overleg met jou als ouder. We vinden het fijn als je meedenkt over het plan dat we maken voor je kind. Samen bekijken we hoe we de ontwikkeling van je kind kunnen stimuleren. Dat doen we zowel in groepsverband als individueel.

 

kind-en-jeugd-manager-zorg-1024x699
Behandeling en begeleiding

Een gedragswetenschapper is de hoofdbehandelaar. Jouw kind krijgt ook ondersteuning van andere specialisten. Zoals een orthopedagoog en diverse therapeuten. We kijken dus van alle kanten naar de ontwikkelmogelijkheden van jouw kind. We werken onder meer aan de:

 • Motoriek
 • Communicatie
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Dagelijkse vaardigheden
 • Zelfredzaamheid
 • Persoonlijke verzorging
 • Persoonlijke ontwikkeling

Op het dagcentrum krijgt jouw kind ook de persoonlijke verzorging en verpleging die nodig is.

Hoe vaak is de dagopvang?

Kinderen en jongvolwassenen gaan mimimaal 2 dagdelen en maximaal 10 dagdelen per week naar de dagbehandeling. Hoe vaak jouw kind naar de dagopvang kan? Dat hangt af van een beschikking van het CJG (hoeveel dagdelen zijn geïndiceerd?). Heeft jouw kind een Wlz-indicatie, dan kun je in overleg met de begeleiders en de orthopedagoog bespreken hoeveel dagen jouw kind naar de dagopvang kan.

Zoek je goede dagbehandeling voor jouw kind?

Neem voor meer informatie contact op met één van onze consulenten:

Tel. 0341 – 46 78 20
E-mail: info@careander.nl