Ga naar de inhoud

Wat betekent dit?

Privacyverklaring

Februari 2023

Wij gaan vertrouwelijk om met al jouw gegevens. Om je daarover te informeren, hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Over ons

Bij Careander staat bescherming van persoonsgegevens hoog in het vaandel. Wij zorgen ervoor dat jouw persoonlijke info altijd vertrouwelijk blijft. Dat doen we volgens de geldende privacywetten, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot je rechten, dan kun je ons via de onderstaande gegevens bereiken.

Stichting Careander
Westeinde 27a | 3844 DD Harderwijk
KvK 41035212
E-mailadres: privacy@careander.nl

Wat betekent dit?

Privacyverklaring

Februari 2023

Wij gaan vertrouwelijk om met al jouw gegevens. Om je daarover te informeren, hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Over ons

Bij Careander staat bescherming van persoonsgegevens hoog in het vaandel. Wij zorgen ervoor dat jouw persoonlijke info altijd vertrouwelijk blijft. Dat doen we volgens de geldende privacywetten, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot je rechten, dan kun je ons via de onderstaande gegevens bereiken.

Stichting Careander
Westeinde 27a | 3844 DD Harderwijk
KvK 41035212
E-mailadres: privacy@careander.nl

Welke gegevens verwerken we bij Careander?

Er zijn verschillende grondslagen op basis waarvan wij gegevens mogen verwerken. Bijvoorbeeld een wettelijke verplichting of wanneer we toestemming hebben gekregen.

Bij een wettelijke verplichting kun je denken aan het cliëntendossier. Op basis van de wet zijn wij namelijk verplicht een dossier te voeren. Daarnaast kun je bij een wettelijke verplichting ook denken aan de gegevens die we aan de zorgverzekeraar of de gemeente sturen, zodat de zorg wordt betaald.

Wanneer er geen grondslag is voor het verwerken van gegevens vragen we toestemming om gegevens bij een ander op te vragen of om gegevens aan een ander te verstrekken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het informeren van familie.

De keuze om wel of geen toestemming te verlenen voor een specifieke verwerking van gegevens kun je altijd herzien.

Wij zorgen ervoor dat alleen die gegevens worden verwerkt die wij mogen verwerken.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?
 1. Het uitvoeren van de met jou gesloten (zorg & dienstverlenings)overeenkomst(en)
 2. Het voeren van de administratie net als andere interne beheersactiviteiten
 3. Berekenen, vastleggen en innen van de bedragen die je moet betalen, inclusief doorgeven van schulden aan derden
 4. Voor landelijke registraties om de zorg te verbeteren (geanonimiseerde data)
 5. Voor het naleven van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld administratie en bewaring verplichtingen.
Rechten met betrekking tot jouw dossier

Je hebt de volgende rechten wat betreft jouw dossier:

 1. Inzage in jouw dossier
 2. Het verkrijgen van een kopie
 3. Correctie en toevoeging van gegevens
 4. Vernietiging van gegevens
 5. Gegevensoverdraagbaarheid
  (Dit betekent dat je het recht hebt om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere (zorg)aanbieder.)
 6. Beperken van de verwerking

(Voor extra toelichting: zie document Rechten m.b.t. uw dossier)

Uitoefening van rechten

Je kunt je rechten gratis uitoefenen, behalve bij misbruik. Je kunt ze uitoefenen door contact op te nemen met je begeleider, het team of de functionaris gegevensbescherming.

Bewaartermijn

Careander bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden die we hebben omschreven, tenzij we wettelijk verplicht zijn ze langer te bewaren. Medische gegevens bewaren we minstens 20 jaar volgens de WGBO.

Beveiliging

Careander neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. We hebben processen, procedures en gedragscodes opgesteld. Als bedrijven gegevens voor ons verwerken, vragen we om dezelfde beveiliging. Dit zetten we vast in verwerkersovereenkomsten.

Cookies die we gebruiken

We gebruiken alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die jouw privacy niet schenden. De cookies zijn nodig voor de technische werking van de website en maken het gemakkelijker om de website te gebruiken. Ze onthouden bijvoorbeeld je instellingen. We kunnen de website ook optimaliseren met deze cookies.

Je kunt cookies uitzetten door je browser zo in te stellen dat hij geen cookies opslaat. Je kunt ook eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van je browser.

Cookies

Careander gebruikt cookies tijdens je bezoek aan de website. Een cookie is een klein bestandje dat op je computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen als je onze website bezoekt. Deze cookies bevatten geen informatie die je identificeert. Ze zijn ook niet schadelijk voor je computer. Maar ze bevatten wel informatie over je bezoek of over het gebruik van sociale media op onze website.

Google Analytics

Careander gebruikt Google Analytics om het bezoek aan de website bij te houden en rapporten te maken om de site gebruiksvriendelijker te maken. De data is standaard anoniem. Google bewaart de verzamelde info op hun servers en Careander heeft alleen toegang tot de anonieme en samengevoegde data uit de rapporten in Google Analytics. We kunnen niet zien wie je bent of waar je woont.

De data van Google Analytics is alleen voor interne doeleinden en wordt niet aan derden doorgegeven. Alles is eigendom van Google en zij mogen deze informatie verstrekken aan derden als zij daartoe wettelijk verplicht zijn. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer info. Je kunt Google Analytics helemaal blokkeren door een add-on te installeren op je browser.

Cookies van externe sites

We maken gebruik van externe sites zoals sociale media en YouTube om functionaliteit aan de Careander site toe te voegen. Dit leidt tot cookies op je computer, tablet of smartphone, vaak om je gebruikservaring beter te maken, maar soms ook om het profiel dat deze bedrijven over je hebben te verrijken.

Functionaris Gegevensbescherming

Careander heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld om toezicht te houden en advies te geven over privacywetgeving. De FG rapporteert rechtstreeks aan de bestuurder van Careander en is het aanspreekpunt voor privacyvragen of klachten, zowel voor betrokkenen als voor de toezichthouder. Je kunt contact opnemen via privacy@careander.nl.

Toezichthouder

Je kunt altijd een klacht indienen bij de toezichthouder op privacywetgeving in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens, via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.