Ga naar de inhoud

Samen mogelijk maken

Vrienden van Careander

Niet alles kunnen we betalen met de reguliere financiële middelen. Terwijl we met bepaalde materialen het leven van mensen een stukje mooier kunnen maken. Daarom is er de Stichting Vrienden van Careander.

Samen mogelijk maken

Vrienden van Careander

Niet alles kunnen we betalen met de reguliere financiële middelen. Terwijl we met bepaalde materialen het leven van mensen een stukje mooier kunnen maken. Daarom is er de Stichting Vrienden van Careander.

Vrienden van Careander

Niet alles kunnen we betalen met de reguliere financiële middelen. Terwijl we met bepaalde materialen het leven van mensen een stukje mooier kunnen maken. Daarom is er de Stichting Vrienden van Careander. Samen maken we meer mogelijk.

Wat doet de stichting?

De Stichting zamelt geld en spullen in en ondersteunt daarmee Careander. Daarnaast werft en onderhoudt de stichting het contact met vrienden, donateurs en sponsors. En met andere mensen die belangstelling hebben in het werk van de stichting.

 

ÔÇó Vrienden van Careander logo
Voorbeelden van donaties
  • Een fietslabyrint voor wooncentrum De Rotonde
  • Snoezelruimte voor woonlocatie ’t Schild
  • Picknickbank voor woonlocatie Carré
Een aanvraag doen

Verwanten, cliëntenraden, contactraden en medewerkers kunnen een aanvraag indienen bij de Stichting. Zo’n aanvraag verloopt via de teammanagers van Careander. De Stichting bekijkt dan of de aanvraag aan de eisen voldoet. Het project waarvoor de bijdrage wordt gevraagd moet bijvoorbeeld vernieuwend zijn. Het moet gaan om materiële zaken (dus niet een om uitje). Het moet niet worden vergoed door de Wlz of andere instanties. En het project moet bijdragen aan het welzijn of de zelfredzaamheid van meerdere cliënten. En: het moet betaalbaar zijn.

Help je mee?

Je kan je gift storten op rekeningnummer: NL79RABO0127214909, ten name van Stichting Vrienden van Careander te Harderwijk. Jouw gift komt 100% goed terecht. De stichting heeft namelijk de ANBI-status. Dat betekent dat wij geen successie- en schenkingsrecht hoeven te betalen over schenkingen en erfenissen. Voordeel voor jou: je kan je gift aftrekken van de belasting.

Hier vind je het officiële ANBI document.

Hier kun je het jaarverslag 2022 lezen van Stichting Vrienden van Careander

Meer informatie

Stichting Vrienden van Careander
Postbus 60
3840 AB Harderwijk
vrienden@careander.nl

Bestuur Stichting Vrienden van Careander

  • Jennie Kempenaar – van Ittersum, voorzitter
  • Tineke ten Dam, penningmeester
  • Dick van Hemmen, secretaris