Ga naar de inhoud

Alle informatie op één plek verzameld

Jouw zorgdossier: Caren

We bewaren jouw gegevens in Ons Dossier. Hier staat alles wat de begeleider schrijft voor én over jou als cliënt. Zoals rapportages, een agenda en jouw zorgplan. We vinden het belangrijk dat jij of jouw wettelijk vertegenwoordiger ook zelf bij die gegevens kan. Dit kan in Caren. Jouw digitale zorgdossier.

Zo kunnen we nog beter samenwerken en jou beter ondersteunen. Dit sluit aan bij de visie van Careander: wij vinden openheid en samenwerken belangrijk.

Alle informatie op één plek verzameld

Jouw zorgdossier: Caren

We bewaren jouw gegevens in Ons Dossier. Hier staat alles wat de begeleider schrijft voor én over jou als cliënt. Zoals rapportages, een agenda en jouw zorgplan. We vinden het belangrijk dat jij of jouw wettelijk vertegenwoordiger ook zelf bij die gegevens kan. Dit kan in Caren. Jouw digitale zorgdossier.

Zo kunnen we nog beter samenwerken en jou beter ondersteunen. Dit sluit aan bij de visie van Careander: wij vinden openheid en samenwerken belangrijk.

Caren: jouw zorgdossier

Alle afspraken over de zorg en begeleiding aan cliënten staan in het elektronisch cliëntendossier.

Aan ONS is ook een cliëntenportaal gekoppeld. Caren biedt cliënten, verwanten of hun wettelijk vertegenwoordigers de mogelijkheid om informatie uit het cliëntdossier te bekijken.

Careandert regelt inzage via Caren. Cliënten of verwanten/ wettelijk vertegenwoordigers krijgen een toegangscode. Dat organiseren we via de Persoonlijk Begeleiders, zodat we dat zorgvuldig en op maat kunnen regelen.

Meer weten?
  • Alle informatie over het gebruik van Caren staat op de website www.carenzorgt.nl.
    Elke werkdag tussen 11.00 en 12.00 kun je via een livechat vragen stellen aan CarenZorgt.
  • Ga hier direct naar de meest gestelde vragen over het cliëntportaal Caren.
  • Wil je een wijziging in de wettelijk vertegenwoordiging doorgeven, bijvoorbeeld omdat je bent verhuisd? Mail dan naar zorgadministratie@careander.nl
  • Heb je geen code voor Caren, maar wil je het dossier inzien? Neem dan contact op met het zorgteam waarbij je betrokken bent.

Hoe kan ik me aanmelden bij Caren?

Aanmelden gaat via jouw persoonlijk begeleider. Jij – of je wettelijk vertegenwoordiger – krijgt daarna een mail. Hierin staat een uitnodiging om Caren te gebruiken. In de mail zitten een handleiding, de basisafspraken en een activeringscode.

In de basisafspraken staat hoe cliënten, verwanten en begeleiders met elkaar omgaan. Deze basisafspraken zijn vooral bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan. Zijn er specifieke afspraken nodig, dan nemen we die op in het zorgplan.