Ga naar de inhoud

Orthopedagogiek

Orthopedagogiek voor mensen met een beperking. Zijn er momenten dat je lastig vindt om met andere mensen om te gaan? Of voel je je juist vaak verdrietig? De orthopedagogen van Careander helpen je bij het uit te zoeken wat er aan de hand is en welke ondersteuning hier goed bij past. Ze helpen ook jouw familie en begeleiders zodat jij je zo goed mogelijk kan ontwikkelen.
  • Hulp bij jouw ontwikkeling
  • Onderzoek en advies
  • Samen mogelijkheden ontdekken
Vragen? Neem contact met ons op
0341 46 78 20
Wat doet een orthopedagoog?

Een orthopedagoog weet veel van gedrag van mensen. Een orthopedagoog begrijpt hoe mensen denken. En waarom ze doen zoals ze doen. Een orthopedagoog behandelt mensen die zich niet goed kunnen ontwikkelen. Dat kan komen door een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. Vaak is er ook een psychisch probleem. Bij Careander werken orthopedagogen, orthopedagogen-generalist en GZ-psychologen.

20220207_084508
Onderzoek, plan en advies

De orthopedagoog onderzoekt jou. Daarna maakt de orthopedagoog een plan. Daarin staat welke behandeling en begeleiding je krijgt. De orthopedagoog betrekt jouw ouders of familie én jouw begeleiders. Zij krijgen adviezen over hoe ze het best met jou kunnen omgaan. De orthopedagoog kan ook andere behandelaren inschakelen. Bijvoorbeeld logopedie, ergotherapie of speltherapie.

Diagnostiek

Soms is er meer nodig om een goed beeld te krijgen van een cliënt. Dan krijg je een orthopedagoog onderzoek (diagnostiek). Je krijgt dan een gesprek. Ook doe je een aantal testen. Ook de belangrijke mensen om jou heen geven informatie. Zoals jouw ouders of familie en begeleiders.

Extra specialismen

De meeste orthopedagogen van Careander hebben ook een specialisatie. Ze weten bijvoorbeeld veel van: autisme, dementie, traumabehandeling, hechtingsproblemen, seksualiteit, seksueel misbruik, ouder worden, ouder-kindrelatie en palliatieve zorg en cliënten die intensieve zorg nodig hebben.

Meer informatie

Meer weten over begeleiding door onze orthopedagogen? Neem dan contact op met één van onze consulenten:

Tel. 0341 – 46 78 20
E-mail: info@careander.nl