Ga naar de inhoud

Medezeggenschap voor cliënten en verwanten

Medezeggenschap

Woon of werk je bij Careander? Of krijg je ambulante zorg van ons? Dan weet jij vaak heel goed wat jij wilt. Of wat beter kan. Jouw mening doet ertoe. Je kan meepraten over de plek waar jij woont of werkt. Dat heet: medezeggenschap. Dit hebben we goed geregeld, voor cliënten en verwanten.

Medezeggenschap voor cliënten en verwanten

Medezeggenschap

Woon of werk je bij Careander? Of krijg je ambulante zorg van ons? Dan weet jij vaak heel goed wat jij wilt. Of wat beter kan. Jouw mening doet ertoe. Je kan meepraten over de plek waar jij woont of werkt. Dat heet: medezeggenschap. Dit hebben we goed geregeld, voor cliënten en verwanten.

Centrale cliëntenraad

Careander heeft een centrale cliëntenraad. Deze raad bestaat uit een deelraad cliënten en een deelraad verwanten. Beide deelraden denken mee over besluiten die voor heel Careander gelden. Zoals besluiten over regelingen voor cliënten en beleidsmatige onderwerpen.

Beide deelraden werken naast elkaar. Zijn er onderwerpen die belangrijk zijn voor het leven van jou als cliënt? Dan geven de deelraden daar allebei advies over. Gaat het om bedrijfsvoering en financiën? Over dat soort onderwerpen vergadert de deelraad.

Voor de leden van de deelraad cliënten wordt informatie omgezet in cliëntvriendelijke taal. Ben je lid van de deelraad cliënten? Dan krijg je ondersteuning van een coach cliëntenraden en een aandachtsfunctionaris cliëntenraad.

AB9V7671_ambulant klein

Cliëntenraad voor elke locatie

Op elke locatie van Careander is een cliëntenraad actief óf is een vorm van groepsgesprek. Samen praten jullie over belangrijke dingen op de locatie. Zoals de warme maaltijd, de veiligheid en het organiseren van leuke activiteiten.

Ook in de lokale cliëntenraden en bij de groepsgesprekken krijgen jullie ondersteuning van de coach cliëntenraden en een aandachtsfunctionaris cliëntenraad.  Jullie worden betrokken bij belangrijke beslissingen die gaan over de cliënten.

 

Verwantenraden

Op de meeste locaties zijn verwantenraden actief. In de verwantenraad zitten cliëntvertegenwoordigers/verwanten. De verwantenraad heeft een rol die aanvullend is op de rol van de cliëntenraad. Daarnaast heeft de verwantenraad aandacht voor de betrokkenheid van verwanten bij de locatie.

Medezeggenschap ambulante cliënten

Krijg je ambulante begeleiding van Careander? In de centrale cliëntenraad zitten ook ambulante cliënten die aandacht hebben voor jouw belangen als ambulante cliënt.