Ga naar de inhoud

Waar staan wij voor?

Wij zijn Careander

Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Wij werken vanuit de christelijke visie dat ieder mens uniek en waardevol is. Vanuit een veilige en stimulerende omgeving helpen wij mensen het beste uit zichzelf te halen. Hierdoor kunnen zij het leven leiden dat past bij hun talenten en ambities. Careander is actief in diverse plaatsen in Gelderland.

Waar staan wij voor?

Wij zijn Careander

Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Wij werken vanuit de christelijke visie dat ieder mens uniek en waardevol is. Vanuit een veilige en stimulerende omgeving helpen wij mensen het beste uit zichzelf te halen. Hierdoor kunnen zij het leven leiden dat past bij hun talenten en ambities. Careander is actief in diverse plaatsen in Gelderland.

ANBI status

Careander is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een donateur van een ANBI mag giften aftrekken van inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Hier vind je het officiële ANBI document van Careander en de informatie van 2022.

Statuten

Bekijk hier de statuten van Careander.

Managementteam

  • Terry Brouwer –  Bestuurder
  • Eline de Craen – Directeur Zorg, Ondersteuning & Behandeling
  • Tirzah van Mourik – Manager M&O
  • René Petri – Concerncontroller
  • Hjalmar Wels – Manager financiën en informatie

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur (RvB) en kijkt erop toe dat Careander goed bestuurd wordt. Lees hier meer over de Raad van Toezicht.

  • dhr. K.L. Stoter (Klaas) – Voorzitter
  • mw. M. van den Berg (Martine)
  • dhr. E. Fokkema (Eppie)
  • dhr. J. Telgen (Jan)
  • mw. J. Kleis (Janet)

Voor contact met de Raad van Toezicht kun je mailen naar bestuurssecretariaat@careander.nl.

Financiën

Voor de zorg en dienstverlening die Careander biedt, is altijd een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een afspraak met de gemeente waar de cliënt woont.

Indicatie

Voor de zorg en dienstverlening die Careander biedt, is altijd een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een afspraak met de gemeente waar de cliënt woont. Een consulent helpt je hier graag bij. Lees hier meer over de werkwijze van de consulenten.

Wie betaalt wat 2024

Wanneer een bewoner bij Careander verblijft, worden de woonkosten en zorg, ondersteuning en behandeling gefinancierd door de Wet langdurige zorg (Wlz).

Careander volgt de richtlijnen van het Wlz-kompas. De Wlz dekt echter niet de kosten voor zaken die buiten de basisbehoeften vallen, zoals het wassen van kleding of een dagje uit. Hoewel Careander deze diensten kan organiseren, zijn hier extra kosten aan verbonden. Deze kosten staan in deze folder:

Jaarrekening

Bekijk hier de jaarrekening van 2022.

Eigen bijdrage

Er kan een eigen bijdrage worden gevraagd voor de ondersteuning die door Careander geboden wordt.

De eigen bijdrage is afhankelijk van leeftijd, inkomen en het eigen vermogen van cliënt of partner. Het CAK int de bijdrage.

Soms is het mogelijk om de zorg in de vorm van een Persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen.

Meer informatie is te vinden op deze website.