Ga naar de inhoud

Waar staan wij voor?

Wij zijn Careander

Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Wij werken vanuit de christelijke visie dat ieder mens uniek en waardevol is. Vanuit een veilige en stimulerende omgeving helpen wij mensen het beste uit zichzelf te halen. Hierdoor kunnen zij het leven leiden dat past bij hun talenten en ambities. Careander is actief in diverse plaatsen in Gelderland.

Waar staan wij voor?

Wij zijn Careander

Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Wij werken vanuit de christelijke visie dat ieder mens uniek en waardevol is. Vanuit een veilige en stimulerende omgeving helpen wij mensen het beste uit zichzelf te halen. Hierdoor kunnen zij het leven leiden dat past bij hun talenten en ambities. Careander is actief in diverse plaatsen in Gelderland.

ANBI status

Careander is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een donateur van een ANBI mag giften aftrekken van inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Hier vind je het officiële ANBI document van Careander en de informatie van 2022.

Managementteam

  • Terry Brouwer –  Bestuurder
  • Eline de Craen – Directeur Zorg, Ondersteuning & Behandeling
  • Tirzah van Mourik – Manager M&O
  • René Petri – Concerncontroller
  • Liesbeth ten Have – Bestuursadviseur

Raad van Toezicht

  • dhr. K.L. Stoter (Klaas) – Voorzitter
  • mw. M. van den Berg (Martine)
  • dhr. E. Fokkema (Eppie)
  • dhr. J. Telgen (Jan)
  • mw. J. Kleis (Janet)

Lees hier meer over de Raad van Toezicht.

Financiën

Voor de zorg en dienstverlening die Careander biedt, is altijd een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een afspraak met de gemeente waar de cliënt woont.

Indicatie

Voor de zorg en dienstverlening die Careander biedt, is altijd een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een afspraak met de gemeente waar de cliënt woont. Een consulent helpt je hier graag bij. Lees hier meer over de werkwijze van de consulenten.

Jaarrekening

Bekijk hier de jaarrekening van 2022.

Eigen bijdrage

Er kan een eigen bijdrage worden gevraagd voor de ondersteuning die door Careander geboden wordt.

De eigen bijdrage is afhankelijk van leeftijd, inkomen en het eigen vermogen van cliënt of partner. Het CAK int de bijdrage.

Soms is het mogelijk om de zorg in de vorm van een Persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen.

Meer informatie is te vinden op deze website.

Aanvullende kosten

Naast ondersteuning die de cliënt ontvangt vanuit de indicatie, zijn er sommige diensten waarvoor extra betaald moet worden.

Deze kosten staan in de volgende brochures: