Ga naar de inhoud

Raad van Toezicht van Careander

Voorzitter Klaas Stoter vertelt over de werkzaamheden van de Raad van Toezicht

De zorgsector is niet onbekend voor Klaas Stoter, voorzitter Raad van Toezicht (RvT) bij Careander. Zo begon hij zijn carrière als algemeen verpleegkundige, waarna hij 24 jaar in de psychiatrie heeft gewerkt. Hierna is hij afgestudeerd in Bestuurs- en Organisatiewetenschap, gevolgd door diverse functies als manager en bestuurder bij zorgorganisaties.

Vragen? Neem contact met ons op
0341 46 78 20

Raad van Toezicht van Careander

Voorzitter Klaas Stoter vertelt over de werkzaamheden van de Raad van Toezicht

De zorgsector is niet onbekend voor Klaas Stoter, voorzitter Raad van Toezicht (RvT) bij Careander. Zo begon hij zijn carrière als algemeen verpleegkundige, waarna hij 24 jaar in de psychiatrie heeft gewerkt. Hierna is hij afgestudeerd in Bestuurs- en Organisatiewetenschap, gevolgd door diverse functies als manager en bestuurder bij zorgorganisaties.

Vragen? Neem contact met ons op
0341 46 78 20

 “Ik startte mijn loopbaan in de zorg als 18-jarige jongen en op mijn 67e nam ik afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van een ouderenzorginstelling in Haarlem”, vertelt Klaas. Met bijna 50 jaar ervaring op zak, vertegenwoordigt hij de RvT al ruim zes jaar, waarvan nu twee jaar als voorzitter. Wat doet de RvT nu eigenlijk en wat zijn haar verantwoordelijkheden? Dat legt Klaas Stoter ons graag uit.  

Wie is de Raad van Toezicht 

“De RvT bestaat uit vijf leden en een trainee, onderverdeeld in drie commissies. De Auditcommissie bestaat uit twee leden: Eppie Fokkema en Jan Telgen. Zij volgen de financiële situatie, ICT en vastgoed van Careander. De commissie Kwaliteit en Veiligheid bestaat ook uit twee leden: Janet Kleis en ikzelf. Wij kijken naar de aangeboden zorg en de kwaliteit hiervan. Daarbij controleren we of er aan de punten die uit de audits zijn gekomen, wordt gewerkt. Tot slot heb je de Remuneratiecommissie, die staat voor werkgeverschap. Hier zijn Martine van den Berg en ik verantwoordelijk voor. Deze commissie is nodig, omdat de RvT de werkgever van de bestuurder is. Dat betekent dat de Remuneratiecommissie onder andere de functioneringsgesprekken voert en de arbeidsvoorwaarden bespreekt”, aldus Klaas. 

“Daarnaast heeft de RvT jaarlijks overleg met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Verwantenraad. Dit zijn waardevolle gesprekken waarin wij met elkaar het wel en wee van de organisatie delen. De RvT hecht veel waarde aan deze gesprekken.”

Samenwerking met andere organisaties

Het functioneren van de Raad van Toezicht staat niet op zichzelf. Er zijn verschillende organisaties die het functioneren van De Raad van Toezicht van Careander volgen. Zo ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). “Waarbij zij eerder alleen het werk van de bestuurder controleerden, is er tegenwoordig ook aandacht voor ons werk”, vervolgt Klaas.

Deze inspecties door de IGJ worden zowel aangekondigd als onaangekondigd uitgevoerd. Onlangs zijn ze een dag op bezoek geweest bij Careander. “Ik vind het belangrijk dat deze controles er zijn en dat wij als RvT in voorkomende situaties ook aangesproken worden op ons handelen”.  

De functie van de Raad van Toezicht

De RvT houdt toezicht op het beleid van de organisatie en de gang van zaken van het bestuur. Daarbinnen heeft de RvT een adviserende en een goedkeurende rol. “In het geval van Careander is de bestuurder, Terry Brouwer, de Raad van Bestuur. Zij is daarmee eindverantwoordelijk voor het functioneren van Careander en zij bepaalt het beleid. De RvT ziet daarop toe.

Voor een aantal zaken is goedkeuring van de RvT nodig, zoals bij de begroting en de jaarrekening, maar ook het strategisch beleid van de organisatie. Daarnaast adviseren wij de bestuurder over bijvoorbeeld het strategisch beleid. Past het voorgestelde beleid wel bij de huidige maatschappelijke opgave en de daarmee samenhangende toekomst van de organisatie? Enerzijds ondersteunen we en anderzijds zijn we de kritische toezichthouder”, vertelt Klaas.  

Betrokkenheid binnen Careander

“Als RvT is het belangrijk dat je betrokken bent bij de organisatie en de cliënten. Gemiddeld komen we 4 á 5 keer per jaar bij elkaar, afwisselend op het Servicebureau of op één van de locaties van Careander. Daarbuiten zijn wij beschikbaar voor de bestuurder. Mocht zij advies nodig hebben of is er een beleidsstuk waarnaar gekeken moet worden, dan neemt ze contact met ons op”, vervolgt Klaas. Wat ons werk extra leuk maakt, zijn de locatiebezoeken en het ontmoeten van de cliënten en medewerkers. Ons laatste bezoek was aan De Schutse in Harderwijk, wat een prachtige locatie is. Het contact met de cliënten maakt ons werk fascinerend en biedt soms verrassende invalshoeken.

Wij zijn tijdens de locatiebezoeken altijd weer onder de indruk van de betrokkenheid van medewerkers en de warmte waarmee zij de zorg uitvoeren. De Christelijke grondslag voelt wel als een basis hiervoor. Careander is een prachtige organisatie met gedreven medewerkers en vrijwilligers. Daar zetten wij ons graag voor in”, vertelt Klaas tot slot.