Ga naar de inhoud

Ben je ontevreden of heb je een klacht?

Klachten

Careander wil kwalitatief goede zorg leveren. Maar overal waar wordt gewerkt, gaat soms iets mis. Dan heb je misschien een klacht of ben je ontevreden. We vinden het belangrijk om dat te weten. Want dan kunnen we de klacht oplossen.

Ben je ontevreden of heb je een klacht?

Klachten

Careander wil kwalitatief goede zorg leveren. Maar overal waar wordt gewerkt, gaat soms iets mis. Dan heb je misschien een klacht of ben je ontevreden. We vinden het belangrijk om dat te weten. Want dan kunnen we de klacht oplossen.

Wat te doen als je een klacht hebt

Ben je niet helemaal tevreden, dan horen we dat graag zo snel mogelijk. Hiervoor kunt u terecht bij de begeleider, de cliëntvertrouwenspersoon,  een externe klachtenfunctionaris of  de externe klachtencommissie (voor cliënten vanuit de WMO of Jeugdwet). In de klachtenregeling leest u hoe Careander dit heeft geregeld.

Klachtenregeling 2022

Klachtenregeling cliënten

Voor meer informatie of voor het indienen van een klacht, kan je contact opnemen met:

Centraal Bureau Careander
T.a.v. Klachtafhandeling/Jan Willem van Noort
Postbus 60 – 3840 AB Harderwijk
Telefoon: (0341) 467 820

E-mail: Klachten@careander.nl of vul het onderstaande klachtenformulier in.

Cliëntvertrouwenspersoon

Vind je het lastig om te praten over een klacht? Dan kan je ook naar een cliëntvertrouwenspersoon (CVP). Dat kan helpen om jouw vraag of onvrede helder te krijgen. Of om misschien tot een oplossing te komen.

Het inschakelen van de cliëntvertrouwenspersoon kost geen geld. Alle informatie blijft vertrouwelijk.

 

Intern cliëntvertrouwenspersoon
Harold Meier
Telefoon:           06 – 51 99 65 96
E-mail:               h.meier@careander.nl

 

Cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (Wzd)

Er zijn verschillende manieren om contact op te nemen. Je kunt bellen, appen of een e-mail sturen naar de contactpersoon van de locatie.

Sabrina Scalzotto  voor locaties Ede, Lunteren, Voorthuizen, Stroe, Barneveld
Telefoon:           06 – 30 45 68 93
E-mail: sabrinascalzotto@zorgbelangcvp.nl

Suzan Steert voor locaties Harderwijk, Elburg, Nunspeet, Wezep, ’t Harde, Putten
Telefoon:          06 – 15 51 38 54
E-mail:              s.steert@hetlsr.nl

Margoot van Woensel van Zorgstem voor locaties in Nijkerk

Telefoon:           088 – 67 81 000
E-mail:               m.vanwoensel@zorgstem.nl

 

De cliëntvertrouwenspersoon kan jou helpen met:
  • Een luisterend oor (vertrouwelijk).
  • Informatie geven, bijvoorbeeld over jouw rechten, bij wie jij terecht kan en welke stappen je kan nemen.
  • Informatie geven, bijvoorbeeld over jouw rechten, bij wie jij terecht kan en welke stappen je kan nemen.
  • Hulp bij het bespreekbaar maken van jouw vraag.
  • Ondersteunen in de klachtenprocedure wanneer je een klacht wilt indienen.
Klokkenluidersregeling

De Wet bescherming Klokkenluiders (Wbk) geldt per 18 februari 2023. Voorheen gold de wet Huis voor klokkenluiders. De Wbk regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een werk gerelateerd misstand willen melden. Het doel van de Wbk is om melders van misstanden beter te beschermen. Voor Careander is een voorziening voor het intern melden (en extern) van vermoedens een belangrijk instrument om zo nodig haar verantwoordelijkheid te nemen. Een goede regeling draagt daarmee bij aan een open organisatiecultuur. Openheid leidt tot verbetering van kwaliteit en een veilige werkomgeving.

Lees hier de complete klokkenluidersregeling.