Ga naar de inhoud

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg

Ieder mens is door God geliefd. En ieder mens heeft unieke talenten en ambities. Bij onze kwaliteit van zorg staat de mens daarom voorop! Careander is ondersteunend, aan cliënten, verwanten en medewerkers.  

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg

Ieder mens is door God geliefd. En ieder mens heeft unieke talenten en ambities. Bij onze kwaliteit van zorg staat de mens daarom voorop! Careander is ondersteunend, aan cliënten, verwanten en medewerkers.  

Werken in de driehoek  

Om jou goed te kunnen ondersteunen, is het belangrijk dat we jou kennen. Dat we weten wat jouw levensverhaal is. En wat jouw wensen zijn in het leven. We leren graag ook de belangrijkste mensen in jouw leven kennen. We werken samen in de driehoek: cliënt – verwant – professional. Samen kijken we naar jouw wensen en behoeften. We maken afspraken over jouw ondersteuning. Die staan in ‘Ons Dossier’. Dat is jouw ondersteuningsplan. We beloven wat we doen. En doen wat we beloven.  

driehoek kleiner

Luisteren naar onze cliënten 

Wat vinden cliënten belangrijk? Dat kunnen we natuurlijk het beste aan jou vragen. Daarom werken we met de methode ‘Dit vind ik ervan’. We stellen je allerlei vragen. Wat vind jij belangrijk? Hoe tevreden ben je daarover? Wat vind je van de ondersteuning? Wat wil je veranderen? We verzamelen de ervaringen van alle cliënten. Zo weten we wat jij belangrijk vindt. We kunnen dan nog beter voor jou werken. 

Medewerkers: leren en ontwikkelen  

De kwaliteit van zorg is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de medewerkers. We vinden het belangrijk dat medewerkers zich gewaardeerd voelen. Dat ze hun talenten gebruiken. En dat ze een leven lang kunnen leren en ontwikkelen. Samen maken we het waar: goede zorg leveren.  

Tweejaarlijks houden we een medewerkersonderzoek. Careander mag zich één van de beste werkgevers in de zorg noemen.

Kwaliteit in beweging

We meten de ervaringen van cliënten en medewerkers. Ook hebben we objectieve gegevens in de organisatie. Zo krijgen we een goed beeld. Wat gaat goed? Waar kan beter? Dat is een doorlopend proces van meten, evalueren en verbeteren. We beschrijven welke kwaliteit we willen leveren en handelen daarnaar. Vervolgens meten we hóe we handelen. Dit evalueren we regelmatig. 

Externe ISO-toetsing

Careander is ISO- gecertificeerd. Dit betekent dat al onze medewerkers werken volgens de kwaliteitsnormen ISO 9001:2015. Daarmee laten we zien dat we voldoen aan de kwaliteitseisen voor goede en veilige zorg. Jaarlijks wordt Careander hierop getoetst door de certificerende instantie Certificatie in de Zorg. 

Kwaliteitskaders

Careander ondersteunt zowel cliënten vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) als uit het sociaal domein. We werken samen met gemeentes en hebben te maken met diverse landelijke kwaliteitskaders. 

Bestuurlijke afspraken
Wet Zorg en Dwang

De Wet Zorg en Dwang (WZD) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie.

Binnen Careander hanteren we het uitgangspunt dat we geen onvrijwillige zorg toepassen, tenzij… Als blijkt dat er geen ander alternatief is dan onvrijwillige zorg toepassen, dan doen wij dit zorgvuldig.

In de WZD staat het stappenplan beschreven wat gevolgd moet worden bij toepassing van onvrijwillige zorg. Per 1 januari 2024 gelden er nieuwe afspraken voor het stappenplan. Deze nieuwe afspraken staan beschreven in bestuurlijke afspraken. Informatie over de bestuurlijke afspraken kunt u onder andere vinden op: www.rijksoverheid.nl. De nieuwe afspraken beogen een vermindering van bureaucratische lasten het versterken van de rechtspositie van de cliënt.

Careander zal deze bestuurlijke afspraken volgen en haar werkwijze hierop aanpassen.

Kwaliteitsrapporten 

Elk jaar beschrijven we de kwaliteit en de ontwikkelingen in een kwaliteitsrapport. We bespreken het rapport met de centrale cliëntenraad (deelraad cliënten en deelraad verwanten), de ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. Intern gebruiken we het rapport als reflectie en als input voor verdere ontwikkelingen. Extern verantwoorden we ons aan de Zorgkantoren en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

Kwaliteitsrapport 2023

Kwaliteitsrapporten uit voorgaande jaren kan je bij ons opvragen: info@careander.nl