Ga naar de inhoud

De toekomst verandert snel en wij bewegen continue mee

1 juni 2023 · actueel

 

De laatste jaren wordt er steeds meer geïnvesteerd in de ontwikkeling van zorgtechnologie. Het wordt vaak ook gezien als de oplossing voor de personeelskrapte die we in de zorg ervaren. Dit is één van de redenen dat zorgaanbieders worden aangespoord om een duidelijke visie te hebben in het aanbieden hiervan.

We merken dat de term zorgtechnologie bij sommigen veel interesse opwekt en bij anderen juist vragen. Betekent dit dat wij als werknemers vervangen worden? Absoluut niet. Als werknemer word je niet vervangen, maar juist ondersteund in het bieden van de beste zorg aan de cliënt. Daarnaast geeft het cliënten meer eigen regie in het dagelijks leven.

Er zijn allemaal technologische ontwikkelingen voorhanden waardoor cliënten ondersteund worden in hun eigen regie en het directe contact dat ze met een professional kunnen hebben. Dit betekent niet dat dit altijd direct de begeleider is. Dit is juist bedoeld om de werkdruk in teams te verdelen. Op deze manier kan zorgtechnologie ervoor zorgen dat het de werkdruk verlaagt en er specifieke zorg aan de cliënt kan worden geboden. Voor cliënten is dit weer een stap in hun eigen regie en dus zelfstandigheid. Een mooi voorbeeld van zorgtechnologie die we al gebruiken is Caren, het cliënt- en verwantenportaal. Ook een mooi voorbeeld is de afstandsbediening voor de gordijnen. Op deze manier hoeft de cliënt de begeleider niet te vragen. Dit is weer een stap richting de eigen regie.

“Zorgtechnologie zorgt ervoor dat de werkdruk voor de werknemer afneemt en de cliënt meer eigen regie ervaart”

Andere ontwikkelingen zijn de werving voor een nieuwe bestuurder. De sollicitatierondes lopen al en we hopen binnenkort een vaste bestuurder te kunnen introduceren. Dit betekent dat mijn taak er dan op zit en ik Careander ga verlaten. Inmiddels werk ik ruim een halfjaar bij Careander. Wat me in die tijd in positieve zin is opgevallen, is wat we met zijn allen verrichten en hoe de cliënt altijd centraal wordt gesteld. Careander is een professionele organisatie waarbij er echt naar de cliënt als individu wordt gekeken en werknemers goede zorg bieden. Hier mogen we met zijn allen echt trots op zijn, want hier doen we het voor.

Net als binnen elke organisatie zijn er altijd aandachtspunten. Zo is het samen leren een aandachtspunt. Daar hoort bij dat je in een team met elkaar van gedachten moet wisselen. Hoe gaan we bepaalde doelen halen van cliënten? Wat hebben we hiervoor nodig? Als team kun je elkaar hierin ondersteunen. Daarnaast is het belangrijk om de verbinding tussen teams, ondersteunende teams en Careander als organisatie continu te zoeken. Wat je als Careander mag koesteren zijn de professionele werknemers, fijne cliënten en de hechte band met verwanten.

We zijn als Careander een financieel gezond en mooie organisatie. Dit betekent dat we alle middelen in handen hebben om de uitdagingen die de komende jaren op ons pad komen aan te gaan.

Zoek de verbinding met elkaar op.

Met vriendelijke groet,

Karin Veltstra, Bestuurder a.i.