Ga naar de inhoud

Orthopedagogisch dagcentrum

In het kort

De Schutse is een orthopedagogisch dagcentrum (ODC) in Harderwijk, Nunspeet en Barneveld. We begeleiden en behandelen kinderen van 0 tot 18 jaar. Ze hebben een ontwikkelingsachterstand en een verstandelijke of een ernstig meervoudige beperking. De kinderen krijgen ook dagactiviteiten. Eens in de twee weken is er zaterdagopvang.

Vraag advies aan consulent Judith
06 - 45 78 30 34

Orthopedagogisch dagcentrum

In het kort

De Schutse is een orthopedagogisch dagcentrum (ODC) in Harderwijk, Nunspeet en Barneveld. We begeleiden en behandelen kinderen van 0 tot 18 jaar. Ze hebben een ontwikkelingsachterstand en een verstandelijke of een ernstig meervoudige beperking. De kinderen krijgen ook dagactiviteiten. Eens in de twee weken is er zaterdagopvang.

Vraag advies aan consulent Judith
06 - 45 78 30 34

Ontdek De Schutse

De Schutse is een orthopedagogisch dagcentrum (ODC) in Harderwijk, Nunspeet en Barneveld. We begeleiden en behandelen kinderen van 0 tot 18 jaar. Ze hebben een ontwikkelingsachterstand en een verstandelijke of een ernstig meervoudige beperking. De kinderen krijgen ook dagactiviteiten. Eens in de twee weken is er zaterdagopvang.

  • Begeleiding, behandeling en activiteiten
  • Kleinschalige groepen
  • Fijne en veilige omgeving

Wij werken met een multidisciplinair team voor diagnostiek en behandeling. Het team bestaat uit begeleiders, orthopedagogen/ GZ-psychologen, specialisten en therapeuten zoals fysio-, ergo-, spel- en muziektherapeuten, logopedisten en leerkrachten. Zo nodig kan er ook video-interactiebegeleiding ingezet worden. Er wordt gestart met een observatieperiode waarin deskundigen uit alle disciplines het kind observeren of onderzoeken. Van hieruit wordt er een behandelplan opgesteld. De orthopedagogen coördineren de behandeling en houden het overzicht. Naast zinvolle dag invulling waarbij ontwikkeling centraal staat, werken we mee aan kennisoverdracht naar de thuissituatie zodat we het hele systeem rond het kind helpen.

In het team zitten een:

Binnen De Schutse is er expertise op het gebied van kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke of meervoudige beperking en bijkomende problematiek. Er is een therapeutisch klimaat op de groep met kennis van autisme (inclusief de methode Geef me de 5), LACCS, hechtingsproblematiek, epilepsie, sondevoeding en medicatie.

Ieder kind wordt in een passende groep geplaatst, met vaste begeleiders. Binnen de Schutse hebben de locaties Harderwijk (De Schutse), Nunspeet (Rode Kers) en Barneveld (Panda) groepen voor verschillende leeftijden. Hierbij wordt ingezet op ontwikkeling en, daar waar het kan, is er samenwerking met onderwijs.

Locatie Harderwijk ligt in een woonwijk in Harderwijk (Beneluxlaan 1) en is goed bereikbaar. Het gebouw is gelijkvloers en rolstoelvriendelijk. De  groepen hebben elk een eigen ruimte, inclusief een natte ruimte en een buitenruimte. Verder heeft locatie Harderwijk een gymnastiekzaal, een snoezelruimte en zijn er diverse ruimtes voor therapieën. In de centrale hal kan gespeeld worden en is er plaats voor gezamenlijke activiteiten.

Locatie Barneveld (groep Panda) heeft twee ruimtes en een buitenspeelplek. De voorzieningen worden gedeeld met andere groepen op de locatie.

Locatie Nunspeet is gevestigd bij de school De Wingerd en maakt gebruik van de voorzieningen van De Wingerd.

Indicatie

Voor dagbesteding bij ODC DE Schutse heb je een indicatie nodig vanuit de Jeugdwet (via de gemeente) of een Wlz-beschikking (via de CIZ)

Financieringsvormen

Jeugdwet en Wlz

Heb je interesse in ODC De Schutse voor jouw kind? We horen graag van je!

Bel of mail ons:
Telefoon : (0341) 46 78 20
E-mail    : info@careander.nl

Bij De Schutse staan 8 cliënten op de wachtlijst.

Vrijwilligerswerk
Lijkt het je leuk om vrijwilligerswerk te doen?
Neem contact op met Marloes Woudt, m.woudt@careander.nl

Stage
We hebben verschillende stagemogelijkheden.
Onze collega’s vertellen graag meer: Mariska Westerhof en Bianca Boonen, stage.schutse@careander.nl