Ga naar de inhoud

Samen gaan we ontwikkelingen en uitdagingen in de zorg aan

12 juni 2024 · actueel

 

Regelmatig bezoek ik locaties van Careander.  Op deze manier houd ik contact met onze cliënten en medewerkers. Onlangs bracht ik een bezoek aan woonlocatie ’t Schild in Harderwijk. Hier heb ik meegegeten met een aantal bewoners en kreeg ik een rondleiding van één van hen. Tijdens mijn bezoek werd er van alles besproken: hoe het voor iemand is om bij Careander te wonen, wat voor iemand belangrijk is, waar hij plezier in heeft, wat soms moeilijk is en ook wat iemand wil bereiken in zijn leven. Deze doelen zijn soms klein, soms groot, maar altijd belangrijk.

Ons doel is om de cliënt zo  goed mogelijk te ondersteunen in alle aspecten van het leven. Daarbij zie ik dat onze collega’s naar de cliënt als individu kijken. In de samenleving is dat nog niet altijd de realiteit en zien we dat inclusie soms nog ver weg is. Ik pleit er daarom voor dat cliënten veel meer onderdeel  worden van de samenleving. Cliënten zijn niet alleen mensen met een ondersteuningsvraag, ze zijn van betekenis en kunnen ook anderen ondersteunen.

De dialoog met elkaar aangaan

We staan voor diverse uitdagingen en vraagstukken. Er is geen eenduidig antwoord op deze vragen. Het is daarom van belang dat we de samenwerking opzoeken en de dialoog aangaan met cliënten, verwanten, medewerkers en andere betrokkenen uit de gemeenschap. Een belangrijk onderdeel hiervan is de Cliënten- en Verwantenraad. Het zou mooi zijn als we in de toekomst steeds meer ontwikkelingen en uitdagingen actief vooraf bespreken. Hoe gaan we gezamenlijk om met deze ontwikkelingen en uitdagingen? We kunnen niet voorspellen wat er over 3 à 4 jaar op ons pad komt. Dit vereist flexibiliteit van onze organisatie. Anders gezegd, hoe passen we ons aan, aan de nieuwe situatie die steeds zal ontstaan.

Anders naar de zorg kijken

Er is dus geen vastgesteld pad dat we kunnen volgen. We worden uitgedaagd om echt anders naar de zorg te kijken. Bijvoorbeeld, vereist elke zorgvraag ook een zorgantwoord? Zorgvragen en levensvragen zijn twee verschillende aspecten. We kunnen niet alles oplossen, aangezien elk mens vragen en hindernissen in het leven heeft. Wat we wel kunnen doen, is de cliënt zo goed mogelijk ondersteunen bij het trotseren van deze hindernissen. Het is belangrijk dat we goed kijken naar hoe we de regie van de cliënt kunnen vergroten. Maar ook, hoe kunnen we het werk voor (potentiële) medewerkers aangenamer en aantrekkelijker maken? En het belangrijkste bij al deze zorgvragen is: deel met elkaar wat werkt.

Alleen samen kunnen we de zorg klaarmaken voor de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Terry Brouwer

Bestuurder Careander