Ga naar de inhoud

Careander kijkt vooruit

Aandacht voor verzuim

In verbinding blijven is belangrijk bij preventie van verzuim én bij verzuim. De algemene definitie van verzuim is “het niet werken”, maar wat hoort daar allemaal bij? Het zwaartepunt bij verzuim lag altijd bij de leidinggevende, maar met de komst van het vernieuwde verzuimbeleid ontstaat er een betere balans. Nu hebben namelijk zowel medewerker als de leidinggevende een rol in verzuim. Deze nieuwe werkwijze past ook binnen de kaders van de Strategische Koers. 

Vragen? Neem contact met ons op
0341 46 78 20

Careander kijkt vooruit

Aandacht voor verzuim

In verbinding blijven is belangrijk bij preventie van verzuim én bij verzuim. De algemene definitie van verzuim is “het niet werken”, maar wat hoort daar allemaal bij? Het zwaartepunt bij verzuim lag altijd bij de leidinggevende, maar met de komst van het vernieuwde verzuimbeleid ontstaat er een betere balans. Nu hebben namelijk zowel medewerker als de leidinggevende een rol in verzuim. Deze nieuwe werkwijze past ook binnen de kaders van de Strategische Koers. 

Vragen? Neem contact met ons op
0341 46 78 20

Elise Koopman is Adviseur Verzuim en Duurzame Inzetbaarheid en vertelt meer over het vernieuwde verzuimbeleid. “Elise: “Ziekte en verzuim worden vaak in één adem genoemd. Careander ziet dit als twee verschillende zaken. Iedereen is wel eens ziek of heeft misschien zelfs voortdurend last van meer of minder ernstige klachten. Maar medewerkers die vergelijkbare klachten hebben, laten niet altijd hetzelfde verzuimpatroon te laten zien. De één verzuimt direct bij de eerste beginselen van griep, de ander is met veertig graden koorts nog niet van het werk af te slaan.”  

In het vernieuwde verzuimbeleid is de rol van medewerker meer uitgewerkt. Wat wordt er bijvoorbeeld van een leidinggevende en medewerkers verwacht (ver) voor en tijdens een verzuimmelding? In plaats van dat alles bij de leidinggevende ligt, zoals eerst vaak het geval was, heeft de medewerker nu ook een belangrijke rol. Het gaat immers om zijn/haar inzetbaarheid. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan zelf het initiatief nemen tot het onderhouden van contact en zelf nadenken en met ideeën komen over wat nog wel zou kunnen.  

Preventie

Het is belangrijk om in gesprek te zijn en te blijven. Het gesprek tussen leidinggevende en medewerker is de basis van goed werkgeverschap. Dat gesprek kan gaan of een medewerker nog op zijn plek zit binnen de organisatie. Of de medewerker geeft aan dat er situaties in de privésfeer zijn die de inzet kunnen beïnvloeden. Dat zijn belangrijke gesprekken die gevoerd moeten worden. Dit gesprek tussen een medewerker en een leidinggevende is de start van preventie. Ook vragen als ‘vind je je werk nog leuk’, ‘hoe zou jij je willen ontwikkelen’ en ‘hoe staat het met je werk-privébalans’ horen daarbij. Door samen dit gesprek te voeren en deze vragen te bespreken, staat de medewerker zelf aan het roer van zijn of haar loopbaan. 

Ook Careander heeft hierin een rol door het faciliteren van een bedrijfsmaatschappelijk werker en een wandelcoach. Zij zijn beiden in dienst van Careander en kunnen medewerkers op een laagdrempelige manier preventief van dienst zijn. Bij (medische) klachten is een  afspraak met de bedrijfsarts of Arboverpleegkundige mogelijk.  

Praktijkvoorbeeld

Elise geeft een voorbeeld  uit de praktijk: “Bij verzuim wordt er gekeken of een functie nog passend is en of iemand na verzuim kan terugkeren in dezelfde functie. Denk aan een begeleider die niet meer kan tillen door reuma. Hierdoor kan de begeleider geen ADL zorg meer doen en is daardoor niet meer inzetbaar op die specifieke werkplek. De teammanager kijkt dan samen met de begeleider naar de mogelijkheden. Dat kan zijn door te gaan kijken naar werk op een andere locatie of door in gesprek te gaan met een re-integratie bureau. Zo kunnen kwaliteiten behouden blijven, maar worden ze wellicht anders ingezet of aangepast. We kijken samen naar de mogelijkheden.”  

Verzuimcijfers

Careander ziet een licht, dalende trend in 2022 ten opzichte van 2021. Careander zit net iets hoger dan gemiddeld in de gehandicaptenzorg. Goed werkgeverschap betekent ook dat medewerkers op hun plek zitten en goed hun werk kunnen doen. Uitval van medewerkers kost veel geld dat dan niet naar de zorg gaat. Careander wil met het vernieuwde verzuimbeleid de kosten zo laag mogelijk houden, zodat er meer geld naar de zorg gaat.  

Ziekte en verzuim vervolg

Elise: “In het voorbeeld van ziekte en verzuim is er geen goed of fout. Dat geldt overigens ook voor de ziekte of klacht zelf. Die staat nooit ter discussie en is altijd waar. Wel maakt dit voorbeeld duidelijk dat verzuim gaat om een keuze in gedrag: ‘verzuim ik met deze klacht of niet?’. Het verzuim kan je eigenlijk zien als een uiting van gedrag bij de ziekte of klacht van de medewerker. Vanzelfsprekend is deze gedragskeuze soms bijna niet te vermijden. Het is cruciaal dat medewerker en leidinggevende samen besluiten of verzuim de beste optie is, maar ook of verzuim voorkomen of vermeden kan worden. In het kort is daarmee de visie: ziekte overkomt je, verzuim overleg je.” 

In de toekomst zullen we meer zorg met minder mensen moeten gaan doen, daarom is en blijft preventie belangrijk.