Ga naar de inhoud
Financien Laptop vacature

De blog van René Petri

Careander, een financieel gezonde organisatie

Financiën spelen een belangrijke rol in de zorg, de kosten zijn hoog en blijven stijgen. Careander wil goede zorg blijven bieden en daarvoor is het op orde hebben en houden van financiën belangrijk. De Strategische Koers heeft voor de komende vijf jaar een aantal doelen gesteld waarbij de concerncontroller en de afdeling Finance & Control een belangrijke rol spelen.

Vragen? Neem contact met ons op
0341 46 78 20

De blog van René Petri

Careander, een financieel gezonde organisatie

Financiën spelen een belangrijke rol in de zorg, de kosten zijn hoog en blijven stijgen. Careander wil goede zorg blijven bieden en daarvoor is het op orde hebben en houden van financiën belangrijk. De Strategische Koers heeft voor de komende vijf jaar een aantal doelen gesteld waarbij de concerncontroller en de afdeling Finance & Control een belangrijke rol spelen.

Vragen? Neem contact met ons op
0341 46 78 20

 

“Als eerste vind ik het belangrijk om te vermelden dat Careander een gezonde financiële organisatie is en voldoet aan alle externe criteria; aldus René Petri, Concerncontroller bij Careander. René werkt samen met het team van Finance & Control. “We sluiten 2022 af met een positief resultaat.”

Het werk van een concerncontroller is vooral toekomstgericht. Belangrijkste taken zijn het bewaken van de financiële gezondheid van de organisatie, de uitvoering van de strategische koers en het daarop gebaseerde meerjarenplan en de meerjarenbegroting en het (mede) bewaken van de grote projecten die Careander uitvoert zoals huisvesting en ICT.

“Op dit moment neem ik ook diverse taken waar van functies waarvoor nog nieuwe collega’s moeten worden verworven. Zo geef ik op dit moment leiding aan de afdelingen Finance & Control en ICT en ben ik betrokken bij diverse, meer uitvoerende, projecten zoals de overdracht van het beheer van cliëntgeldenrekeningen, vervoer en inkoop. Voor nu een fors takenpakket.“

“De jaarrekening van 2022 is inmiddels afgesloten en geeft een positief resultaat.” vervolgt René. “De begroting voor 2023 laat eveneens een positief resultaat zien. Uitdagingen in 2023 voor Careander zijn onder meer het krijgen en vooral ook behouden van voldoende personeel, beheersing van het ziekteverzuim en, net als bij velen thuis, de hoogte van de energiekosten.”

Uitdagingen die we tegenkomen

“Mijn uitdaging als concerncontroller voor de komende periode is aandacht voor werkbare en uitvoerbare zorg. Dat betekent goed contact met begeleiders op de werkvloer. Bezoeken op locaties zijn daarbij helpend en geven meer inzicht op het primaire proces. Door op locatie mee te kijken en gesprekken te voeren, zie je wat daar gebeurt. Met die kennis kunnen we systemen zo aanpassen dat het werk werkbaar en uitvoerbaar blijft. Hoe krijg je bijvoorbeeld systemen zo ingericht dat data niet 2 of 3 keer ingevoerd hoeven te worden, maar dat 1 keer volstaat. Ook het synchroniseren van werkprocessen staat hoog op de wensenlijst. Dit allemaal met het doel om minder tijd aan administratie te besteden, zodat er meer tijd voor de cliënt overblijft.”

Een vraag vanuit begeleiders is vaak de roep naar meer regelarme zorg. Dat is iets wat niet alleen door Careander wordt bepaald. René: ”De richtlijnen waaraan we als zorginstelling moeten voldoen komen vanuit de overheid (de Nederlandse Zorgautoriteit en zorgkantoren) en gemeenten. Complicerend daarbij is dat iedere gemeente andere richtlijnen heeft met andere processen die vaak tijdrovend en administratief van aard zijn.”

Verschillende samenwerkingsverbanden

Als concerncontroller geeft René advies aan de interim bestuurder, Karin Veltstra en fungeert daarbij als het onafhankelijke financiële geweten van de organisatie. Vanuit zijn functie heeft René regelmatig contact met de audit commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie houdt zich specifiek bezig met het toezicht op het gebied van financiën.

Ook de centrale verwantenraad en de centrale ondernemingsraad zijn een gesprekspartner rondom financiën. De financiële commissies van de ondernemingsraad en de verwantenraad hebben adviesrecht en worden ieder kwartaal geïnformeerd. “Transparantie en samenwerking is hierin erg belangrijk, zij handelen immers vanuit het belang van cliënten en medewerkers.” vertelt René.

Opgedane ervaringen

Ruim een jaar werkt René bij Careander, vanaf februari 2022 is hij betrokken. René: “Ik heb Economie en Accountancy gestudeerd en werk inmiddels 20 jaar in de zorgsector. In die 20 jaar heb ik 13 jaar als interim manager gewerkt. In die tijd heb ik veel verschillende organisaties en sectoren leren kennen. Die kennis neem ik mee als concerncontroller bij Careander. Daarnaast ben ik getrouwd en woon in Apeldoorn. Met 2 kinderen en 5 kleinkinderen is mijn vrije tijd snel gevuld.”

René: “Mijn belangrijkste taak is Careander op langere termijn toekomstbestendig maken, maar ook op koers houden. De aangescherpte Strategische Koers is voor de komende jaren het uitgangspunt van mijn werk.”