Ga naar de inhoud

De reguliere zorg krijgt een tariefskorting

Zorgtarieven voor 2024 bekend

12 september 2023

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de tarieven voor 2024 bekendgemaakt. Momenteel zien we in Nederland dat er verschillende doelgroepen in de langdurige zorg om extra zorg vragen. Om daar budget voor vrij te maken, krijgt de reguliere zorg tariefskorting. Dit betekent minder budget voor de reguliere zorg, waar wij als Careander voor een deel onder vallen. Het is aan ons om de cliënt weerbaar te maken voor de veranderende maatschappij en dus de toekomst. Dit betekent een zo zelfstandig mogelijk leven en de juiste ondersteuning waar nodig.

 

Vragen? Neem contact met ons op
0341 46 78 20

De reguliere zorg krijgt een tariefskorting

Zorgtarieven voor 2024 bekend

12 september 2023

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de tarieven voor 2024 bekendgemaakt. Momenteel zien we in Nederland dat er verschillende doelgroepen in de langdurige zorg om extra zorg vragen. Om daar budget voor vrij te maken, krijgt de reguliere zorg tariefskorting. Dit betekent minder budget voor de reguliere zorg, waar wij als Careander voor een deel onder vallen. Het is aan ons om de cliënt weerbaar te maken voor de veranderende maatschappij en dus de toekomst. Dit betekent een zo zelfstandig mogelijk leven en de juiste ondersteuning waar nodig.

 

Vragen? Neem contact met ons op
0341 46 78 20
Wat betekent deze tariefskorting voor Careander

Dit betekent dat wij minder budget van de overheid krijgen voor de zorg die we bieden. Dit in combinatie met de huidige hoge levenskosten, zorgt ervoor dat we minder budget overhouden. Hierdoor is het extra belangrijk dat we nauwkeurig naar onze uitgaven kijken. Hierdoor kunnen we niet zomaar alle uitgaven doen zoals we gewend zijn, maar wij moeten beslissingen maken. Hierbij staan de cliënt en medewerkers altijd centraal.

We zijn een financieel gezonde organisatie en door goede investeringsplannen te maken, streven we ernaar dit ook zo te houden. Denk hierbij aan een Strategisch Vastgoedplan, maar ook het nieuwe vervoerscontract met Noot Groepsvervoer, waarbij we secuur naar de kosten zijn gaan kijken.

Het nieuwe vervoerscontract heeft voor sommigen cliënten en medewerkers voor veel onrust gezorgd. We begrijpen dat deze verandering veel teweegbrengt. Een cliënt wordt op andere tijden opgehaald en zit misschien met andere cliënten en een andere chauffeur in de taxi. Ook het tekort in chauffeurs speelt hierin een rol. Dit is wennen en dit zal tijd kosten, maar ook het efficiënt rijden van de nieuwe routes heeft tijd nodig.

We zullen onze uitgaven moeten afwegen en hierin keuzes moeten maken. Samen zullen we ervoor zorgen dat er evenwicht is voor de cliënt.

‘Wie betaalt wat’ regeling

Dit betekent ook dat we nauwkeuriger moeten kijken naar onze ‘wie betaalt wat’-regeling. Waar we voorheen gemakkelijker toezeggingen konden doen, moeten we nu nagaan of dit nog valt binnen de tarieven en de wet- en regelgeving die vanuit het ministerie van VWS zijn vastgesteld.

Waar komt deze tariefskorting vandaan?

De kanslijnen die uit het akkoord van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn gekomen, zijn er om ons voor te bereiden op de toekomst. Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor het financiële aspect en stelt jaarlijks geld beschikbaar aan de diverse zorgorganisaties. Aan alle zorgorganisaties is het de taak om zich toekomstbestendig te maken aan de hand van de kanslijnen en de best mogelijke zorg te bieden met het budget dat beschikbaar gesteld is vanuit VWS.

Dit betekent dat we als Careander ook geleidelijk mee veranderen, waarbij onze bedrijfsvoering moet matchen bij de maatschappij.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur