Ga naar de inhoud

Elk kind heeft recht op ontwikkeling

Elk kind heeft recht op ontwikkeling

Met onderzoek, observatie en het bieden van nabijheid proberen de juiste benadering te vinden om contact te maken met een kind met een beperking of een ontwikkelingsachterstand.  “Het is mooi om te zien dat een kind zich kan ontwikkelen en je het kind samen met het gezin op weg ziet gaan.” Voor Maryse Crum, orthopedagoog bij Careander, is dit een grote meerwaarde van haar vak.

Vragen? Neem contact met ons op
0341 46 78 20

Elk kind heeft recht op ontwikkeling

Elk kind heeft recht op ontwikkeling

Met onderzoek, observatie en het bieden van nabijheid proberen de juiste benadering te vinden om contact te maken met een kind met een beperking of een ontwikkelingsachterstand.  “Het is mooi om te zien dat een kind zich kan ontwikkelen en je het kind samen met het gezin op weg ziet gaan.” Voor Maryse Crum, orthopedagoog bij Careander, is dit een grote meerwaarde van haar vak.

Vragen? Neem contact met ons op
0341 46 78 20

 

Voordat een kind wordt aangemeld bij het orthopedisch dagcentrum (ODC) is er overleg tussen het CJG (Centrum Jeugd en Gezin), de zorgconsulent en orthopedagoog. Daarbij wordt gekeken naar de hulpvraag van het kind. Na de intake start de observatieperiode. Verschillende deskundigen doen observaties en onderzoek om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van het kind. Dit gebeurt op een speelse manier, passend bij het kind. Vervolgens wordt samen met ouders besproken wat het kind op dit moment nodig heeft en aan welke ontwikkelingsdoelen gewerkt gaat worden.

Ontwikkeling en diversiteit op een veilige plek

Op de drie locaties van de Schutse in Nunspeet, Barneveld en Harderwijk zijn er kinderen met fysieke problemen en bijkomende ontwikkelingsproblemen en kinderen met gedragsproblemen vanuit bijvoorbeeld autisme. Hierdoor is er een grote diversiteit aan hulpvragen.

De groepen van De Schutse bieden een veilige plek, omdat het tempo en materialen aangepast worden aan de behoeftes en mogelijkheden van het kind. Als kinderen eerder naar een peuterspeelzaal of de kinderopvang gingen, werden ze daar vaak overspoeld door alle prikkels. Op De Schutse komen ze dan tot rust. Maryse vertelt: “Na een periode van rust kan de ontwikkeling op gang komen. We zien dat het voor ouders vaak een grote stap is als hun kind bij De Schutse start, maar na deze periode van rust, zien ze verbetering in gedrag.”

‘De standaard’ loslaten

Maryse is enthousiast over alle kinderen en vertelt: “Bij de Schutse laten we standaardnormen los. Dit betekent dat er anders naar het kind gekeken wordt. Het Groene Boekje bijvoorbeeld, dat de ontwikkeling volgens leeftijd bepaalt, laten we los. Wij kijken naar wat het kind laat zien en zoeken dan naar een volgende ontwikkelstap. We werken met het uitgangpunt hoe het kind op dat moment is.”

Samenwerking van verschillende disciplines

Een kind dat zijn eigen beker kan vasthouden of juist zelfstandig leert drinken, dat zelfstandig leert spelen of samenspelen of dat manieren vindt op zich duidelijk te maken. Dat zijn kleine voorbeelden die voor het kind en het gezin belangrijk zijn. Maryse: “Bij de groepen van de Schutse bieden we diverse ontwikkelprogramma’s aan waarbij het multidisciplinaire team heel belangrijk is. Bij veel kinderen zijn het geen losse problemen, maar zie je een aaneenschakeling van problemen. Als een kind bijvoorbeeld moeite heeft met praten, heeft dat weer invloed op het contact, en dat bemoeilijkt het leren samenspelen weer.”

In het individuele ontwikkelingsprogramma maken we gebruik van een totaalaanbod. Naast natuurlijk de ervaren en deskundige begeleiders is de logopediste betrokken bij het op de juiste manier aanbieden van taal, de fysiotherapeut kijkt naar de juiste manier om te bewegen. Ook de ergotherapeut, speltherapeut en de muziektherapeut werken met het kind. “Mijn rol als orthopedagoog is hierin coördinerend, want door de samenwerking met het team en ouders kan je meer stappen zetten.”

Geïntegreerde behandeling

Maryse geeft een voorbeeld: “Als door fysieke problemen een kind niet zelfstandig kan bewegen dan krijgt het een rolstoel. Hierbij werken de fysiotherapeut en ergotherapie samen voor de juiste vaardigheden. Ook op de groep wordt geoefend met het rolstoelrijden. De logopediste sluit aan om te werken aan het taalprobleem als de spraak niet goed op gang komt. Het team spreekt af welke taal er wordt aangeboden. Denk hierbij aan ondersteunende gebaren en picto’s. Dit wordt dan ook weer bij de fysiotherapie gebruikt. Zo komt er een totaalaanbod voor het kind, met een geïntegreerde behandeling.”

Samenwerken in de driehoek

Observatie is een sleutelfase, waarbij de orthopedagoog verschillende ontwikkelingsaspecten beoordeelt. Maryse benadrukt het belang van samenwerking met ouders, aangezien zij een essentiële rol spelen in de ontwikkeling van hun kind. Het begrijpen van de dynamiek en processen met ouders, evenals het afstemmen van verwachtingen, is van groot belang.

Maryse: “Er zijn officiële momenten met ouders, dan delen we bevindingen en vragen hoe gaat het met het kind thuis. Kinderen laten soms thuis andere dingen zien dan bij De Schutse. Andersom leert het kind thuis dingen die door ons weer opgepakt kunnen worden.”

In de 25 jaar dat Maryse bij Careander werkt weet en voelt ze hoe elk kind waardevol is en recht heeft op ontwikkeling. “Elk kind heeft het recht om zijn weg te vinden en zich te ontwikkelen. Het is een voorrecht om daar een rol in te spelen.”