Ga naar de inhoud

Het sleutelwoord voor de komende perioden is “Samen” 

Bovenaan de prioriteitenlijst van het managementteam stond de Strategische Koers aanscherpen. Dit aan de hand van de 5 kanslijnen uit het Zorgakkoord. Een toekomstbestendige gehandicaptenzorg, daar gaat het om. Dit wil zeggen dat we middelen inzetten daar waar nodig en ook juist minder daar waar het met minder toekan.  

Vragen? Neem contact met ons op
0341 46 78 20

Het sleutelwoord voor de komende perioden is “Samen” 

Bovenaan de prioriteitenlijst van het managementteam stond de Strategische Koers aanscherpen. Dit aan de hand van de 5 kanslijnen uit het Zorgakkoord. Een toekomstbestendige gehandicaptenzorg, daar gaat het om. Dit wil zeggen dat we middelen inzetten daar waar nodig en ook juist minder daar waar het met minder toekan.  

Vragen? Neem contact met ons op
0341 46 78 20

Vanuit de cliëntenraden klonken zorgelijke berichten over de toekomst. Blijven er in de toekomst genoeg middelen beschikbaar om goede zorg te kunnen bieden? Allereerst kan ik zeggen dat de 5 kanslijnen een boodschap zijn vanuit de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) om ons voor te bereiden en stappen te zetten voor een toekomstbestendige zorg. Ik geloof dan ook niet dat er in de VG-sector ineens een grote verandering gaat plaatsvinden, waarbij het leven van de cliënten die nu bij ons wonen drastisch veranderen.

Als we kijken naar de toekomst, dan zien we nu al een verandering in cliënten waarbij ook steeds complexere cliënten, zoals VG-7. Hierbij komt ook steeds meer gedragsproblematiek kijken. In de Strategische Koers benoemen we al dat we deze cliënten niet bedienen.

Dit omdat wij als Careander hier niet op zijn ingesteld. De doelgroep van Careander staat juist heel erg in de maatschappij. Onze kracht ligt dan ook om onze cliënten zo dicht mogelijk in de maatschappij te houden en ze hier een goede plek in te geven.  

“De doelgroep van Careander staat juist heel erg in de maatschappij” 

We hebben nu de Strategische Koers geconcretiseerd en getoetst. De volgende stap is om het voor te leggen aan de medezeggenschap en Raad van Toezicht en het verder te bespreken. De aangescherpte Strategische Koers kent nu vier ontwikkellijnen: 

  1. De leefwereld is het uitgangspunt. 
  2. We werken, handelen en leiden ontwikkelingsgericht.  
  3. De doelgroepenvisie is leidend bij onze ontwikkeling.  
  4. Zorgtechnologie ondersteunt ons en de cliënt zo maximaal mogelijk. 

Met deze ontwikkellijnen geven we de Strategische Koers duidelijke handvatten en sluiten we nauw aan op de externe ontwikkelingen. Nu is het zaak om vanuit continuïteit met mensen stapsgewijs in ontwikkeling te gaan. Dus geen snelle overgang of verandering, maar stapsgewijs kijkend naar de toekomst. Daar ligt ook voor mij een belangrijk actiepunt, namelijk de overdracht aan mijn opvolger.

Aan mij de taak om een zo’n zuiver mogelijk overdracht, zodat hij of zij direct meebeweegt met de organisatie. We hopen in april een nieuwe bestuurder te kunnen aanwijzen die in de zomer kan beginnen.  

We zien de afgelopen jaren dat onze omgeving enorm in beweging is. Dat maakt iets plannen voor over een paar jaar eigenlijk doelloos, omdat de omgeving dan alweer veranderd is. Dus de richting en de koers moet helder zijn, de ontwikkellijnen zijn er om ons werk toetsbaar te maken.

Samen gaan we van jaar naar jaar kijken hoe we daar dan komen. Ik denk dat “samen” het magische woord is voor de komende perioden. Samen delen we kennis en ervaringen. 

Met vriendelijke groet,
Karin Veltstra, Bestuurder a.i.