Ga naar de inhoud

Het verhaal van Wim Schaap

'Het belangrijkste is de mening van cliënten'

Wim Schaap is voorzitter van de Deelraad Verwanten van de Centrale Cliëntenraad van Careander  en is ook voorzitter van de Verwantenraad van Werk- en Dagactiviteiten Cluster Noord. Hij vertelt graag wat dit vrijwilligerswerk voor Careander inhoudt.

Vragen? Neem contact met ons op
0341 46 78 20

Het verhaal van Wim Schaap

'Het belangrijkste is de mening van cliënten'

Wim Schaap is voorzitter van de Deelraad Verwanten van de Centrale Cliëntenraad van Careander  en is ook voorzitter van de Verwantenraad van Werk- en Dagactiviteiten Cluster Noord. Hij vertelt graag wat dit vrijwilligerswerk voor Careander inhoudt.

Vragen? Neem contact met ons op
0341 46 78 20

Wim vertelt eerst iets over zijn zoon Erwin, die binnenkort op de Steenrots gaat wonen. ,,Tijdens de bevalling in een ziekenhuis heeft Erwin een hersenbeschadiging opgelopen. Na het bezoeken van de ZMLk-school is Erwin naar dagbesteding op Shalom gegaan”.

Bekende mensen

Zowel Erwin als zijn vader zijn bekende mensen in ’t Harde. Wim is bijna al zijn hele leven lang actief in het lokale verenigingsleven en de politiek (als gemeenteraadslid en wethouder). Momenteel is hij ook nog voorzitter van het Reizigerspanel Regiotaxi ViaVé en voorzitter van het Gehandicapten Beraad Elburg. Wim Schaap: ,,Veel mensen kennen mij in ‘t Harde, maar ik denk dat Erwin nóg bekender is. Erwin bezoekt alle thuiswedstrijden van de SV ’t Harde en heeft daar een vaste zitplaats op de tribune. Erwin is bekend als ‘de jongeman op de skelter’. Wij hebben samen in de Galerij van Bekenden gestaan in wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc. Daar is ook de foto bij dit verhaal gemaakt. De stadsdichter maakte toen een prachtig gedicht over ons.”

Meer bevoegdheden cliëntenraad

In 2019 is de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) tot stand gekomen. ,,Dankzij deze nieuwe wet hebben leden van een cliëntenraad veel meer bevoegdheden gekregen. Mensen mogen over veel belangrijke zaken besluiten nemen en adviseren en de manier waarop een cliëntenraad is vormgegeven is ook verbeterd.” Elke vergadering van de centrale cliëntenraad deelraad verwanten vindt nu een week na een bijeenkomst van de deelraad cliënten plaats. Hierdoor weet de deelraad verwanten precies wat er is besproken en wat cliënten belangrijk vinden. ,,Wij kunnen als verwanten een oordeel geven over een kwestie, maar het belangrijkste is de mening van cliënten. Vier keer per jaar bespreken we op deze manier samen wat er belangrijk is binnen Careander. Bij de vergadering van de deelraad cliënten is de coach cliëntenraden aanwezig en die is ook altijd aanwezig bij vergaderingen van de lokale cliëntenraden. Hij heeft daarnaast regelmatig contact met meerdere cliënten.”

Belang en mogelijkheden van lokale medezeggenschap

Wim vindt het belangrijk dat alle locaties een verwantenraad en een cliëntenraad hebben, zodat de deelraden van de centrale cliëntenraad de voor hen belangrijke zaken kunnen bespreken.  ,,Wat wij als verwantenraad van plan zijn is om naar de locaties te gaan waar geen verwantenraden zijn. Het is goed om te vertellen dat een verwantenraad belangrijk is. Wij hebben dankzij de nieuwe wet een eigen reglement kunnen maken voor medezeggenschap van zowel de cliënten als de verwanten. Het bijzondere in ons reglement is dat de lokale cliëntenraden ook kunnen kiezen voor een open cliëntenraad. Dit betekent dat iedereen van die locatie kan meedoen en mag aansluiten als ze iets belangrijks willen vertellen of willen vragen of meer willen horen als er iets speelt. Stel dat je twintig cliënten hebt en vijftien willen er iedere cliëntenraad bij zijn, dan kan dat gewoon.” Er is in zo’n situatie geen sprake van een maximum aantal deelnemers.

Besproken onderwerpen

Wim heeft heel wat voorbeelden van belangrijke punten die in de deelraad verwanten zijn besproken. ,,Zo was er een moment waarop Careander de kans kreeg om een ander organisatie over te nemen. De deelraden van de cliënten en van de verwanten hebben positief geadviseerd over het voorgenomen besluit en dus ingestemd met de overname.” Vorig jaar had de verwantenraad het erg druk met alle maatregelen rondom het coronavirus. ,,We hebben zaken op elkaar kunnen afstemmen en al vrij snel na de eerste periode is een korte evaluatie geweest over de begeleiding van cliënten in coronatijd.” In cluster Noord is een werkgroep huisvesting in het leven geroepen. Enkele bestaande gebouwen in ‘t Harde zijn veertig jaar oud en sterk verouderd. Gelukkig kunnen de cliëntenraad en de verwantenraad daar nu over meepraten. Maar soms zijn het ook hele basale agendapunten. Zo werd ooit eens op een dag in het kader van de bezuinigingen besloten dat op de dagbesteding cliënten voortaan hun eigen brood mee moesten nemen. Eerst waren we wat huiverig hoe dat zou vallen, maar men blijkt het hartstikke fijn te vinden. Nu hebben zij net als iedereen een lunchpakket mee voor op het werk.”