Ga naar de inhoud

Samenwerken op het snijvlak
gehandicaptenzorg
en GGZ

Een samenwerking tussen Omega en Careander

28 maart 2024

In de gehandicaptenzorg is er steeds vaker een overlap met GGZ problematiek, wat de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Om beter om te gaan met deze complexe zorg, hebben Careander en Omega Groep in 2023 samen een project opgezet, die zich richt op het snijvlak van gehandicaptenzorg  en GGZ zorg.  De volgende stap is de borging en het organiseren van een adviesteam voor brede ondersteuning aan onze medewerkers en cliënten.

Vragen? Neem contact met ons op
0341 46 78 20

Samenwerken op het snijvlak
gehandicaptenzorg
en GGZ

Een samenwerking tussen Omega en Careander

28 maart 2024

In de gehandicaptenzorg is er steeds vaker een overlap met GGZ problematiek, wat de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Om beter om te gaan met deze complexe zorg, hebben Careander en Omega Groep in 2023 samen een project opgezet, die zich richt op het snijvlak van gehandicaptenzorg  en GGZ zorg.  De volgende stap is de borging en het organiseren van een adviesteam voor brede ondersteuning aan onze medewerkers en cliënten.

Vragen? Neem contact met ons op
0341 46 78 20

In de gehandicaptenzorg zien wij steeds vaker cliënten waar (ook) sprake is van GGZ problematiek. Omgekeerd horen en lezen wij dat die overlap zich ook in de GGZ voordoet. Het lukt ons niet altijd om passende zorg te bieden aan deze cliënten. Wat soms gezegd wordt is: als het niet goed gaat in de zorg, gaat het vaak om deze doelgroep. Het kan leiden tot onbegrepen gedrag, wat medewerkers tot wanhoop kan drijven en z’n weerslag heeft op de cliënt zelf, andere cliënten en medewerkers. Goede zorg bieden aan deze mensen vraagt iets anders van ons allemaal. Het nodigt ons uit om over de grenzen van sectoren samen te werken.

Het Zorgkantoor in onze regio heeft ons in 2023 in de gelegenheid gesteld om lerend en experimenterend samen stappen te zetten met collega zorginstelling Omega Groep in Zwolle. Het is voor een grote en groeiende groep cliënten noodzakelijk om de werelden van VG en GGZ bij elkaar te brengen. Maar hoe dan? De afgelopen anderhalf jaar hebben Careander en Omega Groep samengewerkt om tot antwoorden op die vraag te komen.

Adviesteam, specialistische consultatie en scholing

Het projectteam heeft gewerkt met de bouwstenen: Adviesteam, specialistische consultatie en scholing. Waar het adviesteam de focus had om verbindingen te leggen tussen verschillende disciplines en adviseerden in aangeleverde casussen, ging de specialistische consultatie aan het werk met ingebrachte casussen met hulp van een GGZ Agoog en verpleegkundig specialist.

Er is een inventarisatie gedaan welke scholing er beschikbaar is binnen de zorg en welke opleidingen we intern kunnen aanbieden. Scholing over VG in combinatie met GGZ problematiek heeft door 2 verschillende aanbieders plaats gevonden.  In bijgaand magazine is hierover meer te lezen.

Een mooi voorbeeld is een casus waarbij het adviesteam betrokken is. Bettie Schooten, adviseur kwaliteit en veiligheid vertelt: “Op een locatie was een casus met complexe hulpvraag van een team voor een cliënt met autisme, dwang en angstklachten. Deze persoon wilde de voorgeschreven hoeveelheid medicatie niet innemen en gaf aan suïcide te willen. Het team voelde zich in de begeleiding handelingsverlegen. Deze casus is besproken in het adviesteam en de verpleegkundig specialist heeft opnieuw gekeken naar de medicatie, daarnaast is ook ingezet op de deskundigheidsbevordering van medewerkers. Met deze maatregelen heeft het team beter inzicht gekregen in de problematiek van deze cliënt. Ze hebben hun begeleidingsstijl kunnen aanpassen aan de behoeften van de cliënt.

Activiteiten voor 2024

Bettie Schooten: “Van de inzet van het adviesteam hebben we geleerd dat het in huis beschikbaar hebben van expertise en advies een meerwaarde is. Deze werkwijze gaan we in 2024 breder inzetten, door samen met Omega Groep een adviesteam in te zetten die binnen alle teams ingezet kan worden bij vragen. Op basis van de ervaring met de scholing van vorig jaar is besloten om zelf een scholing VG-GGZ te ontwikkelen. Voor zowel het adviesteam als de specialistische consultatie geldt dat we voor het eind van dit jaar besluiten of en zo ja hoe we dit onderdeel kunnen maken van onze werkwijze.”

Meer lezen

Wil je meer weten over het project? Lees dan het digitale inspiratiemagazine vol verhalen, met links over toerusting van medewerkers van Careander en Omega Groep én een kijkje in de keuken van verschillende locaties.