Ga naar de inhoud

Vraag van verwanten

Hoe help ik mijn verwant met dementie bij slikproblemen?

Mijn broer hoest altijd tijdens het eten, mijn zus verslikt zich tijdens het eten meerdere keren of een bewoner kauwt niet goed waardoor hij te grote stukken doorslikt. Dat zijn een aantal voorbeelden van vragen die via de Persoonlijk Begeleider en orthopedagoog terechtkomen bij het team logopedisten.

Vragen? Neem contact met ons op
0341 46 78 20

Vraag van verwanten

Hoe help ik mijn verwant met dementie bij slikproblemen?

Mijn broer hoest altijd tijdens het eten, mijn zus verslikt zich tijdens het eten meerdere keren of een bewoner kauwt niet goed waardoor hij te grote stukken doorslikt. Dat zijn een aantal voorbeelden van vragen die via de Persoonlijk Begeleider en orthopedagoog terechtkomen bij het team logopedisten.

Vragen? Neem contact met ons op
0341 46 78 20

Lydia Gorter is logopediste bij Careander en vertelt over het werk van haar team. “slikproblemen en communicatieproblemen zijn bij onze doelgroep het meest aanwezig. We hebben als team logopedisten de laatste tijd veel aandacht besteedt aan deze problemen omdat deze, onder andere, veel voorkomen bij cliënten met dementie.”

Logopedie bij dementie

Dementie komt relatief veel voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met het Syndroom van Down kunnen vanaf 50 jaar gaan dementeren. Na onderzoek is gebleken dat alzheimer meer voorkomt bij mensen met het Syndroom van Down. Dat komt doordat de erfelijke informatie voor alzheimer op chromosoom 21 ligt en mensen met het Syndroom van Down hebben 3 van deze chromosomen, in tegenstelling tot mensen zonder het Syndroom van Down, die hebben er 2. Lydia: “we moeten daarom extra alert zijn op de signalen van deze specifieke groep cliënten.

Slikbeleid

Lydia vertelt vol enthousiasme over het slikbeleid dat Careander voert. “als logopedieteam hebben we een slikbeleid geschreven, wat we in de praktijk hebben gebracht. In dit beleid staat dat alle cliënten van 50 jaar en ouder of cliënten met bepaalde aandoeningen om de drie jaar gescreend worden op slikproblemen.”

Screening slikproblematiek

Bij deze screening voert de Persoonlijk Begeleider het vooronderzoek uit door het invullen van een vragenlijst. Op basis van deze eerste inventarisatie doen, indien nodig, de logopedisten een aanvullend onderzoek. Lydia: “inmiddels zijn alle cliënten binnen de doelgroep gescreend en is, waar nodig, een behandeling gestart. Daar ben stiekem heel trots op.”

Om slikproblemen te voorkomen heeft Lydia nog een paar tips voor een optimale houding:

  • Zorg dat je rechtop zit bij het eten en drinken
  • Schuif de stoel goed aan bij de tafel
  • Zit ontspannen aan tafel en houd, voor zover mogelijk, de schouders laag.

Vragen over de inzet van een logopedist? Daarvoor kunt u terecht bij de Persoonlijk Begeleider van uw verwant.