Ga naar de inhoud

Zorgen voor
medewerkers en cliënten bij Careander  

Tirzah van Mourik, Manager M&O vertelt

“Medewerkers zorgen voor onze cliënten, en wij zorgen ervoor dat onze medewerkers kunnen zorgen.” De zorgsector is relatief nieuw voor Tirzah van Mourik, Manager M&O, maar met haar expertise vanuit het bedrijfsleven voegt ze waarde toe.

Vragen? Neem contact met ons op
0341 46 78 20

Zorgen voor
medewerkers en cliënten bij Careander  

Tirzah van Mourik, Manager M&O vertelt

“Medewerkers zorgen voor onze cliënten, en wij zorgen ervoor dat onze medewerkers kunnen zorgen.” De zorgsector is relatief nieuw voor Tirzah van Mourik, Manager M&O, maar met haar expertise vanuit het bedrijfsleven voegt ze waarde toe.

Vragen? Neem contact met ons op
0341 46 78 20

 

Tirzah van Mourik is manager M&O en werkt sinds 1 oktober bij Careander. “De term M&O wordt nog niet overal gebruikt, maar staat voor Medewerker & Organisatie”, vertelt Tirzah. “Careander gebruikt deze naam omdat Human Resources of HR zo afstandelijk klinkt. HR, Human Resources, staat voor ‘personeelszaken’, personele middelen, menselijk kapitaal. Mensen zijn geen middel. Een printer is een middel.”

M&O is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van (de) medewerker(s) binnen Careander. Tirzah: “Het aantrekken, behouden en ontwikkelen van medewerkers is belangrijk omdat we kwalitatief goede zorg willen blijven verlenen. De huidige maatschappij maakt dit wat ingewikkelder. De gemiddelde leeftijd stijgt namelijk, de zorgvraag verandert en er is krapte op de arbeidsmarkt.”

Expertise binnen Careander

“De meeste expertises hebben we zelf in huis. Denk aan Leren en Ontwikkelen, werving en selectie, inzetbaarheid/verzuim, een teamcoach en een bedrijfsmaatschappelijk werker. M&O wordt ondersteund door de collega’s van de backoffice. “Ik ben ontzettend trots op dit gedreven team van professionals dat continu werkt aan het door ontwikkelen van Careander op thema’s binnen ons vakgebied.”

Een grote meerwaarde is dat iedere teammanager periodiek samenzit met een hun eigen M&O-adviseur. Deze gesprekken gaan over M&O onderwerpen in de breedste zin van het woord. Door deze constructie is de kennis die nodig is om te zorgen voor een goed werkklimaat direct beschikbaar. Voor zowel de teammanager als de afdeling M&O.

M&O en De Koers van Careander

Tirzah is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van strategisch personeelsbeleid en maakt deel uit van het managementteam. De ambitie van Careander is: “Onze cliënten verwerven de meest zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij door te werken aan ontwikkeling en het vergroten van hun (ondersteunende) netwerk.”

“Elke medewerker speelt hierin vanuit de eigen functie de hoofdrol”, zegt Tirzah. “Mijn bijdrage aan De Koers van Careander is om nu, maar zeker ook kijkend naar de toekomst, te zorgen voor de juiste uitrusting en werkcontext voor medewerkers. Op dit moment maak ik een meerjarenbeleidsplan M&O waarbij de leidende principes uit De Koers van Careander, gericht op de medewerker, terugkomen.”

“Ik vind het belangrijk dat onze kernwaarden verantwoordelijk, professioneel en samen terugkomen in alles wat we doen en laten. Ik geloof namelijk dat we hiermee de gouden formule hebben om de cliënt, de medewerker en ook de verwant op nummer één te zetten in deze continue veranderende wereld.”

Goed werkgeverschap

De loopbaan van Tirzah is gestart in het bedrijfsleven. “Ik ben in het HR-vak terechtgekomen door mijn baan bij Randstad Groep Nederland. Als laatbloeier ontdekte ik daar mijn interesse in de bedrijfskundige aspecten van een organisatie. Vanuit hier ben ik bedrijfskunde gaan studeren. Wat maakt een organisatie nou succesvol? Wat ligt daaraan ten grondslag en hoe is dit beïnvloedbaar? Eén van de belangrijkste kenmerken, vind ik, zijn de medewerkers. Zíj doen het. Wij doen het! Hiermee komen we op de belangrijke term ‘goed werkgeverschap’. Wat is goed? Vraag het aan 10 medewerkers en je krijgt 10 antwoorden. In de basis komt het neer op het goed zorgen voor onze medewerkers, zodat zij goed kunnen zorgen voor onze cliënten.

Waardevol

Over de vraag wat haar werk bij Careander zo waardevol maakt, denkt Tirzah even na, maar geeft dan een prachtige uitleg. “In het bedrijfsleven is het uitgangspunt vaak geld of de winst. Bij Careander is het uitgangspunt de cliënt. De centrale vraag is hoe we ervoor zorgen dat iedere cliënt die bij ons in zorg is, een goed leven heeft. Om dit te blijven realiseren is het belangrijk dat de organisatie toekomstbestendig is en ik mag mijn steentje hieraan bijdragen voor mijn vakgebied.”

Als laatste spreekt Tirzah haar bewondering uit voor de medewerkers die in de directe zorg werken. “Zij werken vanuit hun passie voor onze cliënten. Ik zorg er samen met mijn team voor dat die passie kan blijven groeien en bloeien.”