Ga naar de inhoud

Zorgtechnologie draagt bij aan het geven van warme en betrokken zorg

Een aanvulling op de zorg die Careander levert

12 juni 2024

Samen maken we de zorg klaar voor de toekomst. Vanuit de VGN zijn voor de gehandicaptenzorg in 2023 verschillende kanslijnen gepubliceerd. Eén van deze kanslijnen is zorgtechnologie. Landelijk hebben alle zorgorganisaties de opdracht gekregen om drie bewezen, arbeidsbesparende zorgtechnologieën te implementeren om de te leveren zorg toekomstbestendig te maken.

Vragen? Neem contact met ons op
0341 46 78 20

Zorgtechnologie draagt bij aan het geven van warme en betrokken zorg

Een aanvulling op de zorg die Careander levert

12 juni 2024

Samen maken we de zorg klaar voor de toekomst. Vanuit de VGN zijn voor de gehandicaptenzorg in 2023 verschillende kanslijnen gepubliceerd. Eén van deze kanslijnen is zorgtechnologie. Landelijk hebben alle zorgorganisaties de opdracht gekregen om drie bewezen, arbeidsbesparende zorgtechnologieën te implementeren om de te leveren zorg toekomstbestendig te maken.

Vragen? Neem contact met ons op
0341 46 78 20

Vanuit dit ontwikkelthema en de landelijke opdracht ontwikkelde de projectgroep zorgtechnologie en innovatie een plan hierop. Het doel? Met zorgtechnologie de autonomie van de cliënt in het dagelijks leven te vergroten. Tegelijkertijd ondersteunt zorgtechnologie ook de medewerkers tijdens hun werkzaamheden. Het is belangrijk dat de ingezette zorgtechnologie of innovatie bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de cliënten. Daarnaast is het belangrijk dat de technologie de medewerkers ondersteunt, vooral bij fysiek zware of tijdsintensieve taken.

Geïntroduceerde zorgtechnologieën

Joke van Lenthe, teammanager en projectlid: “Inmiddels zijn er verschillende technologieën actief binnen Careander. Ook zijn er technologieën die verwanten gebruiken. Denk hierbij aan Caren in ONS (het elektronisch cliëntendossier) waardoor verwanten zelf meelezen en communiceren met de locatie.”

Binnen Careander is er voor de cliënten op verschillende locaties een BeleefTV, tovertafel of een fietslabyrinth aanwezig die zorgt voor beweging én dagbesteding naast de zorg die de locaties bieden. Danielle van der Hart, ergotherapeut en projectlid: “Op het fietslabyrinth wordt enthousiast gereageerd. Het prikkelt cliënten door bekende of onbekende plaatsen te fietsen. Zo trappen ze enthousiast langere tijd weg op de motomed of hometrainer om meer van de digitaal aangeboden omgeving te kunnen zien.”

De kracht van OZOverbindzorg

Een jaar geleden zijn de medewerkers bij ’t Schild gestart met OZOverbindzorg. Marjolein Geluk, verpleegkundige vertelt: “We kunnen nu een foto maken en deze via OZO naar de huisarts sturen met onze vraag. Dit bespaart een hoop geregel en veel tijd. We staan niet in de wacht als we bellen en de huisarts hoeft misschien niet op huisbezoek te komen. Deze energie besparen we kunnen we investeren in andere belangrijke zorgtaken.’

Ook helpt de OZOverbindzorg de medewerkers met het creëren van overzicht en rust in het hoofd. Het verzorgt één duidelijke manier van communicatie en alles is op één plek terug te vinden. “Bovendien communiceren we via OZO met meerdere zorgverleners tegelijk en staat alles ook zwart op wit. Zo voorkomen we misverstanden en zijn afspraken duidelijk. Door te communiceren via OZO kunnen we onze werkzaamheden beter plannen en hebben we contact wanneer het ons uitkomt. Fijn! Want met een goede planning ervaren we meer controle over ons werk en verhogen we onze productiviteit’.

De digitheek van Careander

Tijdens het inventariseren van bestaande zorgtechnologie bleek dat er binnen Careander al verschillende technologieën aanwezig zijn. Hier was alleen niet elke locatie van op de hoogte. De digitheek op het intranet ondersteunt en informeert alle medewerkers welke zorgtechnologieën zij nu al in kunnen zetten.

De digitheek is gevuld met informatiekaarten en geven antwoord op de vraag waar deze technologie nu actief is. Ook maakt het mogelijk om ervaringen te delen en uit te wisselen onderling. Danielle: “We zien het aantal bezoekers in de digitheek stijgen en ook zien we dat er onderling steeds meer producten worden uitgeleend. Een mooie ontwikkeling die we blijven stimuleren!”

De werkwijze van de zorgtechnologie projectgroep

Het afgelopen jaar richtte de projectgroep zich op het ontwikkelen van een visie, uitgangspunten en de werkwijze van de projectgroep. De projectgroep werkt vanuit een hulpvraag of probleem. Hieruit volgt een probleemanalyse, waaruit een programma van eisen voortvloeit waaraan de zorgtechnologie moet voldoen. Er zijn voortdurend ontwikkelingen op het gebied van zorgtechnologie en er zijn veel producten op de markt. In eerste instantie kijkt de projectgroep of de bestaande processen of systemen hiervoor inzetbaar zijn of uitgebreid kunnen worden.

Wanneer het blijkt dat er nieuwe technologieën ingezet moet worden, is het belangrijk dat die aansluiten op wat er al is. Joke: “Zo houden we de implementatie ervan zo simpel mogelijk houden.” Vervolgens wordt door middel van kleinschalige pilots in de praktijk gekeken of de gekozen technologie de hulpvraag beantwoordt én of het past bij Careander en haar cliënten. Wanneer blijkt dat dit het geval is, ontwikkelt de projectgroep een implementatieplan van het product op meerdere locaties.

De toekomst van zorgtechnologie

Op dit moment draait er een pilot met VR-brillen. Een woonlocatie en een dagactiviteitenlocatie onderzoeken met welke doeleinden Careander deze brillen kan inzetten. De pilot is nog niet afgerond, maar de tussentijdse terugkoppeling vertelt dat de inzet van deze technologie leidt tot plezier, ontspanning en in sommige gevallen ook effectief is bij niet-ingevulde tijd voor een cliënt. Ook vonden medewerkers de VR-brillen makkelijk in gebruik en zagen zij mogelijkheden voor het gebruik ervan binnen Careander.

Zo zien we dat zorgtechnologie een verrijking is voor de zorg binnen Careander, bijdraagt aan de kwaliteit van leven en meer ruimte creëert voor warmte en betrokkenheid.