Ga naar de inhoud

Zorglab voor betere afstemming vraag en aanbod arbeidsmarkt zorg en welzijn

18 december 2023 · actueel

 

Op woensdag 6 december is in het Nuborgh College Oostenlicht’ te Elburg de intentieverklaring voor het realiseren van het Zorglab regio Kop van de Veluwe ondertekend. Met deze samenwerking geven onderwijs, zorg– en welzijnsorganisaties en gemeenten aan dat zij zich gezamenlijk inzetten én samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn.

Arbeidsmarkt zorg en welzijn

In de ‘Kop van de Veluwe’ werken zorg- en welzijnsorganisaties, overheid en onderwijs samen aan concrete toekomstbestendige én innovatieve oplossingen voor de arbeidsmarkt. Het realiseren van een Zorglab is één van die concrete oplossingen. Binnen het Zorglab kunnen inwoners passend worden opgeleid en begeleid naar een baan in de zorg- of welzijnssector.

Doel Zorglab

Het Zorglab zorgt, naast goed opgeleid personeel, er ook voor dat het onderwijs en zorgorganisaties vraag en aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen. Er ontstaat een dynamische (leer)omgeving waarin professionals kunnen anticiperen op veranderingen in de sector zorg en welzijn. De uitdaging die samen aangegaan wordt is om de zorg toegankelijker, betaalbaarder en kwalitatief beter te maken en te houden voor inwoners. Dat vraagt inzet en anders kijken, maar daar gaan de samenwerkende partijen voor.

Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg, wethouder Oldebroek, vertegenwoordiger van betrokken gemeenten: ‘Ik ben blij met deze samenwerking, het is een echte win-win. Inwoners krijgen de kans om hun talenten in te zetten in een sector waar zij op een mooie manier mee hebben kennisgemaakt. Ze weten dus waar ze voor kiezen. Daarbij biedt dit ook een oplossing voor de toenemende vraag naar zorg
door bijvoorbeeld de vergrijzing. Zaken als innovatie en samenwerking buiten de organisatiegrenzen moeten ons hierbij ondersteunen. Zo kunnen we de hulp en ondersteuning die inwoners nodig hebben blijven aanbieden, ook in de toekomst.”

Krachtig vervolg

Na het ondertekenen van de intentieverklaring op 6 december wordt door een afvaardiging van de betrokken partijen een plan van aanpak opgesteld; hoe nu verder? Het succes van een Zorglab hangt af van het boeken van concrete resultaten en effectieve samenwerking. Zo werken we aan een blijvende impact op zowel het onderwijs als de praktijk binnen zorg en welzijn