Ga naar de inhoud

Meedenken over de besluitvormingen binnen Careander

Het verhaal van Eline en Jurrian

28 februari 2023

Eline en Jurrian zijn lid van de Deelraad Cliënten van de Centrale Cliëntenraad. Coach Harold Meier helpt cliënten om zelf hun medezeggenschap, vorm en inhoud te geven.

Cliënten die lid zijn mogen meedenken over de besluitvormingen binnen Careander. “Het is heel leuk dat ik mag meebeslissen”, vertelt Eline. “Maar ook dat ik van alles en nog wat meekrijg. Ik weet goed wat er speelt binnen Careander.”

Vragen? Neem contact met ons op
0341 46 78 20

Meedenken over de besluitvormingen binnen Careander

Het verhaal van Eline en Jurrian

28 februari 2023

Eline en Jurrian zijn lid van de Deelraad Cliënten van de Centrale Cliëntenraad. Coach Harold Meier helpt cliënten om zelf hun medezeggenschap, vorm en inhoud te geven.

Cliënten die lid zijn mogen meedenken over de besluitvormingen binnen Careander. “Het is heel leuk dat ik mag meebeslissen”, vertelt Eline. “Maar ook dat ik van alles en nog wat meekrijg. Ik weet goed wat er speelt binnen Careander.”

Vragen? Neem contact met ons op
0341 46 78 20

Jurrian is naast de Centrale Cliëntenraad ook lid van de bewonersraad van de Rotonde, de locatie waar hij woont. “Daar mag ik ook mijn mening geven. Bijvoorbeeld over de huisregels of over het eten”, vertelt hij. “Een paar jaar geleden werd ik benaderd om in de Centrale Cliëntenraad te gaan, omdat ik goed voor mezelf kan opkomen en mijn mening kan geven.” Vijf keer per jaar komt de Centrale Cliëntenraad bij elkaar, er mogen twaalf cliënten meedenken over het beleid en de plannen van Careander. “Het is belangrijk dat ’t aan ons wordt gevraagd”, vindt Jurrian. “Want zonder ons zou Careander natuurlijk helemaal niet bestaan!”

Medezeggenschap bij Careander

Careander vindt medezeggenschap van cliënten en verwanten belangrijk. Zij worden betrokken bij ontwikkelingen en besluitvorming binnen de orgesluitvoranisatie, zowel op lokaal als centraal niveau. Uitgangspunt is dat, waar mogelijk, cliënten over de eigen woon-, werk- en leefomgeving adviseren. Cliënten zijn immers degenen die de gevolgen van beslissingen het meest voelen. Medezeggenschap moet daarom dichtbij en samen met de cliënten georganiseerd zijn. Aanvullend op de rol van cliënten, zijn verwanten ook betrokken bij de medezeggenschap.

Ondersteuning door coach cliëntenraden

Daar waar cliënten in de medezeggenschap meedoen, worden zij ondersteund door de coach cliëntenraden. Al geruime tijd is Harold Meier de coach cliëntenraden bij Careander. Harold: “Cliënten worden zoveel als mogelijk in staat gesteld om zelf hun medezeggenschap vorm en inhoud te geven. Zoals we het nu hebben georganiseerd, voelen cliënten zich gehoord en ervaren zij dat hun stem ertoe doet. Het is mooi om te zien dat cliënten leren (nog) beter op te komen voor zichzelf en dat ze zelfs kunnen groeien in hun rol als belangenbehartiger.”

Meepraten

Eline vindt het fijn om haar mening te geven, maar ook om de mening van andere cliënten door te spelen als zij dat zelf niet kunnen doen. “Ik woonde op Veldheem. Ik lette ik goed op wat er in de wandelgangen besproken werd. Dat nam ik dan mee in de cliëntenraad. Nu woon ik ambulant en ben ik nog zoekende hoe ik de mening van andere cliënten ook kan laten horen.”

Jurrian en Eline zijn tevreden over Careander en hebben het erg naar hun zin bij de Centrale Cliëntenraad. “Het is belangrijk dat de cliënten voorop staan en dat ze meegenomen worden”, zegt Eline. “Ik ben blij dat ik daarbij mag helpen!”